Korišćenjem ovog Veb-sajta vi pristajete na korišćenje kolačića u skladu sa ovom politikom kolačića.  Videćete trenutnu poruku u tom smislu prilikom svoje prve posete ovom Veb-sajtu.  Mada se ona neće obično pojavljivati prilikom kasnijih poseta, možete da povučete svoju saglasnost u bilo koje vreme sledeći instrukcije iz daljeg teksta.

Ukoliko niste saglasni sa našim korišćenjem kolačića na Veb-sajtu, molimo da ih onemogućite sledeći instrukcije za vaš pretraživač navedene ovde. Ljubazno napominjemo da neka od korišćenja ovog Veb-sajta i usluga koje se pružaju na Veb-sajtu neće tako dobro funkcionisati ukoliko se onemoguće kolačići.