Indeks članaka

 

1986.
****
       OVO je Studentski kulturni centar = This is the Students' Cultural Centre : [4. april 1971. – 4. april 1986, брошура]. – Beograd : SKC, 1986 (Beograd : Srboštampa, 1986). – [32] стр. : илустр. ; 28 цм.

Јубиларно издање, брошура. – Упоредни текст на енглеском, преводилац Снежана Вукелић. – Direktori SKC: Petar Ignjatović 1971-1975, Dunja Blažević 1975-1979, Ljubomir Kljakić 1979-1984, Bojan Bugarčić 1984- ; Kolegijum SKC-a: Bojan Bugarčić (direktor), Milan Paunović (sekretar), Predrag Dragić (rukovodilac biblioteke), Bojana Pejić (IIDP), Biljana Tomić (likovni program), Miša Savić (muzički program), Vlada Blaževski (filmski program), Slavko Timotijević (srećna galerija), Dragan Stojanovski (dizajn), Nina Marković (tribina), Nebojša Grgić (rock), Miki Milutinović (organizacija), Milan Marković (tehnika). – Publikaciju povodom 15 godina SKC-a uredili su Dragan Stojanovski i Slavko Timotijević koristeći se publikacijom povodom 10. godina SKC-a i materijalom iz arhiva IIDP, fototeke Nebojše Čankovića i iz privatnih arhiva. – Tiraž 1000.

****
       [Prvih deset + pet godina / za izdavača Bojan Bugarčić ; urednik galerije Biljana Tomić ; foto Goran Kulić, Predrag Mihajlović-Cile ; dizajn Goran Dimić]. - [Beograd : SKC, 1986] (Beograd : Glas, 1986). - [6] lista : ilustr. ; 50x36 cm.

Nerealizovana publikacija.

1996.
****  
       ОВО је Студентски културни центар = This is the Students' Cultural Center : Првих 25 година : 1971-1996 [зборник]. – Београд : СКЦ, 1996. – 240 стр. : илустр. ; 25 цм.

Садржај: Славољуб Веселиновић: Оригинал ; Славко Тимотијевић: Шта је то што Студентски културни центар чини савременим, тако привлачним за студенте и омладину, нашу академску и интелектуалну елиту ; Радомир Раичевић или стваралачка енергија ( приредили Љ. К. и С. Т.) ; Историјат : Божидар Зечевић: Таласон или мала историја завере ; Издавачки програм : Бранислав Матић: Тачке ослонца у пешчанику историје ; Велики успеси : Јеша Денегри: СКЦ као културни феномен и уметничка сцена ; Божидар Зечевић: Проширено позориште, Божидар Зечевић: Филмфорум ; Ликовни програм : Биљана Томић: Исказивање става перманентне актуелности ; Мишко Шуваковић: Идеје, контексти, процедуре и чињенице ; Слободан Малдини: Нови покрети ; Документациони програм : Драгица Вукадиновић: Сажета информација о раду на документацији СКЦ-а ; Филмфорум : Владимир Блажевски: Трагови цикличних потреса, Слободан Шијан: У мимоходу ; Позориште : Миодраг Милутиновић: Позориште од краја седамдесетих до данас ; Музички програм : Мирослав-Миша Савић: Ситуација музика, Милимир Драшковић: Српска музика за чембало 1&2 ; Спољни програм : Момчило Рајин: Дани за-бав(љењ)е, Милорад Стојаковић Дача: Други нови клуб СКЦ ; Трибина : Мило Петровић: Трибина, Бранислав Матић: О јавној речи ; Библиотека : Љубинка Гавран: Библиотека данас, Милица Михаиловић: Моја Младост ; Графичка радионица : Драган Стојановски: Од немогућег ка могућем ; Срећна галерија : Славко Тимотијевић: У почетку беху Дрангуларијум и Мала галерија. 

0
0
0
s2sdefault