Indeks članaka

 

 

1998.
АРНХАЈМ, Рудолф
        Моћ центра : Студија о композицији у визуелним уметностима / Рудолф Арнхајм ; Превод Војин Стојић. – Нова верзија. – Београд : СКЦ : Универзитет уметности, 1998. – 269 стр. : илустр. ; 25 цм.

Превод дела : The Power of the Center : A Study of Composition in the Visual Arts : The New Version / Rudolf Arnheim. – Индекс.
 
АРНХАЈМ, Рудолф
        Umetnost i vizuelno opažanje : Psihologija stvaralačkog gledanja / Rudolf Arnhajm ; prevod Vojin Stojić. – Nova vezija. – Beograd : SKC : Univerzitet umetnosti, 1998. – 435 стр. : илустр. ; 25 цм.

Превод дела : Art and Visual Perception : A Psychology of the Creative Eye / Rudolf Arnheim. - Napomene : str. 389-408. – Bibliografija : str. 409-428. – Indeks : str. 429-435.

БОКАН, Драгослав
        Огњени љиљани : прилози из историје боготражитељске Имагинације / Драгослав Бокан. – Београд : СКЦ: Хипербореја, 1998. – 219 стр. : илустр. ; 24 цм. – (Библиотека Хипербореја / уредник Бранислав Матић)

БОСИЉЧИЋ, Милан
        Крило Белог анђела / Милан Босиљчић. – Београд : СКЦ, 1998. – 116 стр. : илустр. ; 24 цм. – (Едиција Посебна издања / уредник Бранислав Матић)

Дух песника у духу Белог анђела / Воја Марјановић : стр. 5-9. – Ликовно обликовање и илустрације Марина Цакић.

БРЧИЋ, Станко
        Dinamika diskretnih sistema : Odabrana poglavlja / Stanko Brčić. – Beograd : SKC : (Građevinski fakultet), 1998. – III, 288 str. : graf. prikazi ; 24 cm. – (Edicija Posebna izdanja / уредник Бранислав Матић)

Библиографија уз свако поглавље.

ДРАГОЈЕВИЋ, Жарко
        Крај филма / Жарко Драгојевић. – Београд : СКЦ, 1998. – 152 стр. : слика аутора ; 20 цм. – (Библиотека Тачке ослонца / уредник Бранислав Матић)

ЂУРИЋ, Владимир Ђура
         Митологије техносвета : есеји / Владимир Ђурић Ђура. – Београд : СКЦ, 1998. – 262 стр. : илустр. ; 20 цм. – (Библиотека Тачке ослонца / уредник Бранислав Матић)

Речник уметности техносвета : стр. 163-173. – Техно-фантазије (и друге приче) / Драгослав Бокан : стр. 175-259.

МАЛОВИЋ, Марко
          Пагански одсеви : Si licet magnis componere parva / Марко Маловић ; [илустрације Julia Florine Dašić]. – 2. изд. - Београд : СКЦ, 1998. – 68 стр. : слика аутора ; 20 цм. – (Библиотека Трагови / уредник Бранислав Матић)

О писцу : стр. 67.

НИКОЛИЋ, Дејан
         Архајски денди / Дејан Николић ; [илустрације Јасна Николић]. – Београд : СКЦ : Хипербореја, 1998. – 106 стр. : илустр. ; 24 цм. – (Библиотека Трагови / уредник Бранислав Матић)

О писцу : стр. 103-106.

ПЕРИЧИЋ, Властимир
        Instrumentalni i vokalno-instrumentalni kontrapunkt / Vlastimir Peričić. – 2. nepromenjeno izd. – Beograd : Univerzitet umetnosti : SKC, 1998. – 921 стр. : ноте, 25 цм.

Literatura : str. 902. – Registar pojmova : str. 903-911. – Registar imena : str. 912-921.

РВОВИЋ, Јелена Ј.
        Исповест Хасанагинице / Јелена Ј. Рвовић. – Београд : СКЦ, 1998. – 87 стр. : слика аутора ; 21 цм. – (Библиотека Трагови / уредник Бранислав Матић)

ЧОМСКИ, Ноам
          Светски поредак, стари и нови / Ноам Чомски ; у преводу Наде Смиљанић [Сиљановић]. – 2. изд. - Београд : СКЦ, 1998. – 413 стр. ; 21 цм. – (Библиотека Тачке ослонца / уредник Бранислав Матић)

Превод дела : World Orders, Old and New / Noam Chomsky. – Поговор: „Нови потоп“ или „Трећи пут“ / Бранислав Матић : стр. 407-413.

 

0
0
0
s2sdefault