Indeks članaka

 

 

1997.
БЕЛИЋ, Милија
         Meta art : Plastički ritam : Prolegomena za jednu metaumetnost / Milija Belić. – Beograd : SKC, 1997. – 270 стр. : илустр. ; 24 цм.

Библиографија : стр. 253-258. – Le rythme plastique : стр. 259-266.

ДОБРИВОЈЕВИЋ, Владан
         San vodoslikara : treća knjiga : u Sinu Božjem : pravoslavni akatist, klasični ikonostas duše s aversom i reversom / Vladan Dobrivojević. – Beograd : SKC, 1997. – 707 стр. ; 24 цм. – (Библиотека Трагови / уредник Бранислав Матић)

ЈАГЛИЧИЋ, Владимир
       Милановачким путем / Владимир Јагличић. – Београд : СКЦ, 1997. – 76 стр. : слика аутора ; 20 цм. – (Библиотека Трагови / уредник Бранислав Матић)

О песнику : стр. 76.

КРАКАУЕР, Зигфрид
        Од Калигарија до Хитлера : психолошка историја немачког филма / Зигфрид Кракауер ; у преводу Боривоја Каћуре. – 2. изд. – Београд : СКЦ, 1997. – 510 стр. ; 21 цм. – (Библиотека Тачке ослонца / уредник Бранислав Матић)

Превод дела : From Caligari to Hitler & Siegfried Kracauer. – Од тираније до хаоса / Томислав Гаврић : стр VII-XXVIII. – Библиографија : стр. 505-508.

КУЦИ, Џон М.
         Мајстор из Петрограда / Џ. М. Куци ; Превод са енглеског и поговор Аријана Божовић. – Београд : СКЦ, 1997. – 237 стр. ; 20 цм. – (Библиотека Прозорја, светови / уредник Бранислав Матић)

Превод дела : The Master of Peterburg / J. M. Coetzee. – Тираж 1000. - Клопка за Бога / Аријана Божовић : стр. 229-234. – Белешка о преводиоцу : стр.235. – Друго, непромењено издање објављено 1998. године.

ПАВЛОВИЋ, Зоран
         Уз слике Зорана Павловића / [разговоре водио] Милош Јевтић. – Београд : СКЦ, 1997. – 125 стр. : илуср. ; 20 цм. – (Колекција Одговори / Милош Јевтић ; књ. 40)

СТАНКОВИЋ, Владета
         Знаци великог раскршћа / Владета Станковић. – Београд : СКЦ, 1997. – 146 стр. : слика аутора ; 20 цм. – (Библиотека Трагови / уредник Бранислав Матић)

На љубави се сазда / Ђорђе Јанић : стр. 133-143. – О писцу : стр. 146.

 

0
0
0
s2sdefault