Indeks članaka

 

 

1996.
АКСЕНТИЈЕВИЋ, Мирко
        Наоруз долази (или Књига о Курдима) / Мирко Аксентијевић. – Београд : СКЦ, 1996. – 158 стр. : илустр. ; 20 цм.

Курди-народ без државе и пријатеља? / Милутин Миленковић : стр. 7-11.

БУЛАТОВИЋ, Тања
        Шаховски приручник за труднице : роман / Тања Булатовић. – Београд : СКЦ, 1996. – 143 стр. : слика аутора ; 20 цм. – (Библиотека Трагови / уредник Бранислав Матић)

О писцу : стр. 140.

ВИТОШЕВИЋ, Драгиша
        Волови на плафону : сто кратких прича / Драгиша Витошевић ; изабрале и приредиле Вјера Вукшић-Витошевић и Невена Витошевић. – Београд : СКЦ, 1996. – 142 стр. ; 20 цм. – (Библиотека Прозорја, светови / уредник Бранислав Матић)

Приповедач / Јован Пејчић : стр. 131-134.

ГАЛЕНТИЈАН, Павел
        Варијације на тему блудила : [оргијанке у бескрајном молу] / Павел Галентијан. – Београд : СКЦ, 1996. – 69 стр. : слика аутора ; 20 цм. – (Библиотека Трагови / уредник Бранислав Матић)

Право име аутора Горан Павловић. – Податак о поднаслову добијен од аутора лично. – О писцу : стр. 66.

КНЕЖЕВИЋ, Бобан
        Човек који је убио лептира / Бобан Кнежевић. – Београд : СКЦ, 1996. – 222 стр. : слика аутора ; 20 цм. – (Библиотека Трагови / уредник Бранислав Матић)

Путовање ек[е]лектиком бића / Петар В. Арбутина : стр. 215-219. – О писцу : стр 220.

КОЛАРЕВИЋ, Драган
         И то је рат / Драган Коларевић. – 2. издање. – Београд : СКЦ, 1996. – 167 стр. : слика аутора ; 20 цм. – (Библиотека Трагови / уредник Бранислав Матић)

О писцу : стр. 164.

МАЛОВИЋ, Марко
          Пагански одсеви : Si licet magnis componere parva / Марко Маловић ; [илустрације Julia Florine Dašić]. – Београд : СКЦ, 1996. – 68 стр. : слика аутора ; 20 цм.

О писцу : стр. 67.

МОЛНАР, Томас
         Американологија : тријумф једног планетраног модела? / Томас Молнар ; превела Мирослава Бугарски. – Нови Сад : Источник ; Београд : СКЦ, 1996. – 100 стр. ; 21 цм. – (Библиотека Упоришта  / уредник Бранислав Матић ; књ. 4)

Превод дела : L`Américanologie / Thomas Molnar.

МОЛНАР, Томас
         Либерална хегемонија / Томас Молнар ; у преводу Мирославе Бугарски. – Београд СКЦ, 1996. – [119] стр. ; 20 цм. – (Библиотека Тачке ослонца / уредник Бранислав Матић)

Превод дела : L`Hégémonie Libérale / Thomas Molnar. – О писцу : стр. 119.

НАБОКОВ, Владимир
        Оглед о Џојсу / Владимир Набоков ; превод са енглеског Тања Булатовић. – Београд : СКЦ, 1996. – 129 стр. ; 20 цм. – (Библиотека Прозорја, светови / уредник Бранислав Матић)

Превод дела : James Joyce`s (1882/1941) Ulysses (1922) / Vladimir Nabokov. – О писцу : стр. 131.

НИКОЛИЋ, Љиљана Р.
         Ветар ми је шапнуо : песме / Љиљана Р. Николић. – Београд : СКЦ, 1996. – 110 стр. : илустр. ; 20 цм.

Шапат ветра у несуђеној Аркадији / Воја Чолановић : стр. 99-101. – Звукови лире из завичаја младих шума / Душан Ђаковић : стр. 103-104. – Илустрације у књизи ауторкине. – Уредници издања Мирјана Цихабер и Десимир Цветковић. - Публикација је имала три издања, треће 1998.

НИНКОВИЋ-Мргић, Љиљана
         Ухвати се за сламку / Љиљана Нинковић-Мргић. – Београд : СКЦ, 1996. – 62 стр. ; 20 цм.

О писцу : стр. 59.

ПАВЛОВИЋ, Миодраг
        Поетика жртвеног обреда / Миодраг Павловић. – Београд : СКЦ, 1996. – 200 стр. : слика аутора ; 20 цм. – (Библиотека Тачке ослонца  / уредник Бранислав Матић; књ. 9)

О писцу : стр. 193. - Библиографија Миодрага Павловића : стр. 197-200. – Друго издање.

ПАВЛОВИЋ, Миодраг
        Ново име клетве / Миодраг Павловић. – Београд : СКЦ, 1996. – 74 стр. : слика аутора ; 20 цм. – (Библиотека Прозорја, светови / уредник Бранислав Матић)

О писцу : стр. 65-66. – Библиографија Миодрага Павловића : стр. 69-72.

ПАЈОВИЋ, Миливоје
       Замор природе / Миливоје Пајовић. – Београд : СКЦ, 1996. – 70 стр. : слика аутора ; 20 цм. – (Библиотека Трагови / уредник Бранислав Матић)

Одрицање од осредњости / Драган Лакићевић : стр. 63. – Повратак стражиловског певања / Милосав Тешић : стр. 64. – Очуђујуће слике песме / Драган Хамовић : стр. 65. – О писцу : стр. 66.

ПЕТРИЧЕВИЋ, Марија
        Огледало иза : песме / Марија Петричевић. – Београд : СКЦ, 1996. – 56 стр. : слика аутора ; 20 цм. – (Библиотека Трагови / уредник Бранислав Матић)

Игра огледала, игра огледалима / Рајко Петров Ного : стр. 49. – Истина поезије : или О лирском огледалу стварности / Мирослав Максимовић : стр. 50-51. – О писцу : стр. 52.

ХАМВАШ, Бела
         Теорија романа / Бела Хамваш ; [превео Сава Бабић]. – Београд : СКЦ, 1996. – 131 стр. ; 20 цм. – (Библиотека Прозорја, светови / уредник Бранислав Матић)

Превод дела : Regйnylmйleti fragmentum / Hamvas Béla. – Хамваш Бела, стваралац кога тек треба открити или алтернативни поглед на свет / Сава Бабић :  75-131 стр.
 
ХАМВАШ, Бела
         Ново лето : експериментална имагинација / Бела Хамваш ; превод са мађарског Сава Бабић. – Београд : СКЦ, 1996. – [264] стр. : 20 цм. – (Библиотека Прозорја, светови / уредник Бранислав Матић)

Превод дела : Szilvester : experimentális imagináció / Hamvas Béla. – О писцу : стр. 261-264.

ХАМВАШ, Бела
         Пет генија / Бела Хамваш ; превод са мађарског Сава Бабић. – Београд : СКЦ, 1996. – [132] стр. ; 20 цм. – (Библиотека Тачке ослонца / уредник Бранислав Матић)

Превод дела : Az ňt géniusz / Hamvas Béla. – Геније места-место генија : национална карактерологија Беле Хамваша / Анатол Дул : стр. [113-119]. – Касте у Европи / Јанош Матеус : стр. [120-123]. – Мађар а универзалан-Бела Хамваш / Сава Бабић : стр. [124-127]. – О писцу : стр. [129-132].

ЧОМСКИ, Ноам
         Светски поредак, стари и нови / Ноам Чомски ; у преводу Наде Сиљановић. – Београд : СКЦ, 1996. – 413 стр. ; 21 цм. – (Библиотека Тачке ослонца / уредник Бранислав Матић)

Превод дела : World orders, old and new / Noam Chomsky. – Поговор: „Нови потоп“ или „Трећи пут“ / Бранислав Матић : стр. 407-413. – Тираж 500 примерака. – Друго, непромењено издање објављено 1998.

****
       Praktikum iz opšte i neorganske hemije : sa kvalitataivnom i kvantitativnom hemijskom analizom / Milan Pešić, Miloš B. Rajković, Nikola Ristić, Sofija Đorđević, Evica Stojiljković, Jelena Popović, Mališa Antić. – Beograd : SKC, 1996. – 107 стр. : илустр. ; 24 цм.

Подаци о публикацији преузети из Централног каталога Народне библиотеке Србије.

КЛОГ, Ричард
         Кратка историја Грчке  -  подаци недоступни, публикација се не налази у фонду  СКЦ-а.

 

0
0
0
s2sdefault