Indeks članaka

 

 

1995.
КАЊЕВАЦ, Радоман
         Речи за певање / Радоман Кањевац ; приредио Александар Станојевић ; фотографије Милинко Стефановић. – Београд : СКЦ, 1995. – 94 стр. : илустр. ; 20 цм. – (Едиција Прозорја, светови / уредник Бранислав Матић)

ПАВЛОВИЋ, Миодраг
        Кина / Миодраг Павловић. – Београд : СКЦ, 1995. – 140 стр. : илустр. ; 24 цм. – (Едиција Пергамент : записи на кожи / уредник Браннислав Матић)

Споредни стварни наслов : Путни записи из Кине.

РАДИЦА, Богдан
        Агонија Европе / Богдан Радица. – 3. изд. – Београд : СКЦ, 1995. – 566 стр. ; 21 цм. – (Едиција Тачке ослонца / уредник Бранислав Матић; књ. 1)

Горки реализам и опрезне наде / Слободан Ерић : стр. VII-XXII. – Интервју са Богданом Радицом : стр. 541-562.

СИМИЋ, Слободан
         Приче без поуке / Слободан Симић. – Београд : СКЦ, 1995. – 216 стр. ; 20 цм. – (Едиција Савремена проза / уредник Бранислав Матић)

Дискретна убојитост / Витомир Теофиловић : стр. 217-218.

****
       ТАЈНА Балкана : монографија о геополитици [зборник] / приредио Бранислав Mатић. – 2. допуњено изд. – Београд : СКЦ, 1995. – 321 стр. ; 21 цм. – (Едиција Тачке ослонца / уредник Бранислав Матић ; књ. 2)

Геополитички кључ за судбину „верига света“ / Б. М. [Бранислав Матић] : стр. 7-14. – Прво издање објављено 1994. – Тираж 500 примерака.

ТОДОСИЈЕВИЋ, Драгољуб Раша
        Stories on Art / Raša Todosijević. – Beograd : Private-Public [Author : Students Cultural Center : Akademia Nova], 1995. – 77 стр. : слика аутора, 18 цм. – (Библиотека савремене уметности Сава&Дунав)

Публикација је на енглеском језику.

****
      U VOZU za Diznilend / [Dejan Vučetić, Zoran Radović, Darko Ćirović, Vladimir Marković]. – Beograd : SKC, 1995. – 76 стр. : илустр. ; 21 цм.

Подаци о ауторима преузети из публикације. – Повратак поезије певању / Владимир Марковић : стр. 5-7.

ХАЈДН, Јозеф
       [Једанаест]
       11 sonata / [Joseph] Haydn ; izbor i redakcija Milanka Mišević. – Beograd : SKC, 1995. – 225 стр. : нотни запис ; 24 цм. – (Едиција Специјална издања)

ХИНИ, Шејмас
        Дарови кише / Шејмас Хини ; са енглеског превела Наташа Тучев. – Београд : СКЦ, 1995. – 57 стр. ; 20 цм. – (Едиција Прозорја, светови / уредник Бранислав Матић)

Уз Дарове кише : стр. 5-34.

ЧУПИЋ, Татјана
        Alter poéticus / Татјана Чупић. – Београд : СКЦ, 1995. – 50 стр. ; 21 цм. – (Едиција Прозорја, светови / уредник Бранислав Матић)

 

0
0
0
s2sdefault