Indeks članaka

РЕТРОСПЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА КЊИГА И ЗБОРНИКА 1971-2008
у издању/саиздању Студентског културног центра
прилог историзацији СКЦ-а
приредила Љубинка Гавран, 2009.

Увод
Овај прилог је настао као део тежњи да се изузетно комплексан, у култури региона карактеристичан, вишедеценијски рад СКЦ-а историзује (и на тај начин документује) у јасно одређеним, програмски структурисаним, те стога релативно целовитим сегментима.
У библиографију су увршћена следећа дела:
- публикације чији је издавач или саиздавач СКЦ;
- публикације које су објављене као монографске, намењене ширем тржишту, и као такве се могле набавити у књижарама и/или библиотекама;
- публикације које су објављиване као материјал који је пратио, употпуњавао, односно био у склопу одржавања одређених манифестација у оквиру редовних, текућих програмских активности, а које се, по обиму, намени и садржају, издвајају; а при том их карактерише тематска целовитост.
Већина библиографских описа је рађена de visu, располажући публикацијама које су сачуване у фонду; у многима је у подручју напомена наведено више информација о одговорности за публикацију него што је уобичајено, водећи се, пре свега, намером да чак и они, обично невидљиви, учесници остану упамћени.
Такође, сви остали значајнији подаци наведени у напоменама преузети су из годишњих, месечних или пригодних извештаја de visu или, пак, из публикација и осталих секундарних извора података које имају вреодостојност, а налазе се изван расположивог фонда документарне грађе у Архивско-библиотечком центру СКЦ-а (свуд где је то било могуће наведен је и извор информација).
Наслови објављених публикација су наведени хронолошки, односно по годинама издавања азбучним редом, а потом је израђен и ауторски регистар.
Писма на којима су штампане публикације су ћирилица и латиница.
За публикације које нису објављене као монографске, иако имају све карактеристике књиге, наведени су сви расположиви подаци, као и то да су у питању интерна издања која су пратила, односно темом и садржајем била везана за одређене опште културне и уметничке манифестације и/или личности које су гостовале у програмима и на сценама СКЦ-а.

 

ОБЈАВЉЕНА МОНОГРАФСКА ИЗДАЊА 

1972.
СТОЈАНОВИЋ, Драган
        Олујно вече [поезијa] / Драган Стојановић. – Београд : СКЦ, 1972. – 55 стр. ; 20 цм.

Једина публикација која је објављена на првом и једином Конкурсу за: „1. есеј, 2. поезију, 3. прозу, 4. драмски текст, 5. слободна музичка композиција, 6. радови из свих области ликовних и примењених уметности“ СКЦ-а, поводом  прославе Дана студената, 04.04.1971. (из Извештаја о реализацији програма прославе 4. априла, Дана студената Београда, децембар, 1971) – Оглас конкурса објављен у дневном листу Политика, 01.03.1971.


 

1973.
РИСТИЋ, Предраг
        Лепенски вир (реконструкција) / Предраг Ристић. – Београд : СКЦ, [1973]. - [138] стр. : [илустр.] ; 25 цм.

Цена 20 дин. – Интерно издање умножено на гештетнеру. - Пројекат изведен у СКЦ-у, Ликовна редакција. –  Подаци преузети из Архиве СКЦ-а:
04.01.1973.
Предраг Ристић, Београд: Реконструкција Лепенског Вира; паралелна догађања; програм догађања у дворишту СКЦ-а: Разапињање шатора, ложење ватре, клање овце, припремање ражња, печење овце на жару, служење печења; догађање у галерији: изложба/инсталација "артефаката" из Лепенског Вира, пројекција слајдова са локалитета Лепенски Вир, пројекција филма "Маштом у Лепенски Вир" Предрага Ристића.
19.01.1973.
Рационалне методе у археолошким истраживањима; ликовна трибина; разговор поводом акције "Реконструисање Лепенског Вира"; учествују: Иван Табаковић, Ђорђе Петровић, Милка Чанак-Медић, Оскар Храбовски, Григорије Самојлов, Никола Кузмановић; уводна реч: Дуња Блажевић; пројекција филма Предрага Ристића, "Маштом у Лепенски Вир".


 

1980.
МИЛОЈЕВИЋ, Љубомир
          Putovanje u nepoznato [изложбени каталог] / Ljubomir Milojević Ljubac. – Beograd : SKC, 1980. -  [80] стр. : карикатуре, 24 цм.

Putovanje u nepoznato / Momir Tomić : str. 1-4. – Ova knjiga objavljena je kao katalog za izložbu Lj. Milojevića koja je održana u SKC-u u okviru ciklusa „Gutenbergovi čukun-čukun ... unuci“ marta 1980. godine. – Tiraž 1100. – Cena 100 dinara, za inostranstvo 10 USA $

ФОРД, Џон
               Zovem se Džon Ford. Ja pravim vesterne / priredio Slobodan Šijan ; prevela Vukica Đilas. - :Beograd : Filmski program SKC, 1980 (Beograd : GRO Glas). – 130 str. : ilustr. ; 18 cm. – (Eldorado / urednik Slobodan Šijan ; 1)

Sadržaj: Vesterni Džona Forda – Sinopsisi: 1-24 str. - Zovem se Džon Ford. Ja pravim vesterne / Piter Bogdanović: 25-38 str. – Posao koji treba obaviti : intervju sa Džonom Fordom / Piter Bogdanović: 39-86 str. – Slaganje snopova / Džozef Mek Brajd : 87-97 str. – Filmografija : 98-127 str. – TV filmovi Džona Forda : 128 str. – Fimovi na kojima je Ford sarađivao i Fordovi nesnimljeni projekti : 129 str. – Recenzenti Nebojša Pajkić i Gojko Škarić ; dizajn Novica Kocić. – Tiraž 1 000 prim. – Cena 100 dinara. – Подаци о публикацији добијени из приватне збирке Гојка Шкарића.


ШТРАУБ, Жан-Мари
         Anna Magdalena Bach [brošura] / [Jean-Marie] Straub. – Beograd : Filmska redakcija SKC, [1980] (Beograd : Srboštampa). – 35 str. : ilustr. ; 18 cm. – (Eldorado / urednik Slobodan Šijan ; 2)

Predgovor: Žan-Mari Štraub / Ričard Raud [Richard Roud] : 3-6 str. – O hronici Ane Magdalene Bah / Žan-Mari Štraub ; s francuskog prevela Jagoda Krivokapić : 7-12 str. – Hronika Ane Magdalene Bah / scenario Žan-Mari Štrauba i Daniele Uile :  13-26 str. – Filmografija : 27-35 str. - Recenzenti Nebojša Pajkić i Vojislav Pleskonjić ; dizajn Novica Kocić. – Tiraž 500 prim.

 


 

 

1981.
ПАВЛОВИЋ, Живојин
         [Dva razgovora] / [Živojin Pavlović ; uredili Nebojša Pajkić, Nenad Polimac, Slobodan Šijan]. – Beograd : Film forum SKC,  [1981] (Zagreb : SN Liber, 1981). – 91 стр. : илустр. ; 35 цм.

Razgovarali Nebojša Despotović, Srećko Jurdana, Nebojša Pajkić, Nenad Polimac, Zoran Tadić, Živorad Tomić i Slobodan Šijan, svibanj-lipanj (maj-jun), 1981. - Fotografije iz zbirke Živojina Pavlovića, izbor Slobodan Šijan. – Kritičarska i teorijska djelatnost / Dinko Tucaković : str. 78-79. - Биографија : стр. 80 ;  Филмографија : стр. 80-86 ; Библиографија : стр. 87-90 / приредио Небојша Пајкић. – Регистар имена  : стр. 90-91 / приредио Војислав Пљесконић. – Tiraž 3000 primeraka.

 


 

 

1983.
****
        PRIMERI ideosema = Examples of ideosemas : [брошура] / Lazarov Miodrag Pashu, Miroslav Miša Savić, Milimir Drašković ; [prevod Paul Pignon]. – Beograd : Milimir Drašković, 1983. – 32 стр. : илустр. ; 23 цм.

 


 

 

1988.
МАКАВЕЈЕВ, Душан
          300 [Trista]  čuda : [zbornik]  / Dušan Makavejev ; priredio Vladimir Blaževski. – Beograd : Filmforum SKC, 1988. – 260, [20] str. : ilustr, 20 cm. – (Eldorado ; 4)

 


 

 

1990.
КОВАЧ, Мирко
         Okupacija u 26 slika i drugi scenariji / Mirko Kovač ; pogovor Miodrag Racković. - Beograd : SKC : YU film danas, 1990. – 167 стр. ;  20 цм. – (Plus : biblioteka YU film danas, ISSN 0353-3468 ; 4)

Публикација није сачувана у фонду СКЦ-а, а подаци о њој преузети су из Централног каталога Народне библиотеке Србије.

ПАВЛОВИЋ, Живојин
         Revolucija, tavni talas / Živojin Pavlović ; predgovor Miodrag Racković. - Beograd : YU film danas : SKC, 1990. – 235 стр. ;  21 цм. – (Plus : biblioteka YU film danas ; 1)

Публикација није сачувана у фонду СКЦ-а, а подаци о њој преузети су из Централног каталога Народне библиотеке Србије.

РАСПОР, Вицко
        Filmski rasporazumi : filmska kritika / Vicko Raspor ; predgovor Severin Franić. - Beograd : SKC : YU film danas, 1990. – 101 стр. ;  21 цм. – (Plus : biblioteka YU film danas ; 3)

Публикација није сачувана у фонду СКЦ-а, а подаци о њој преузети су из Централног каталога Народне библиотеке Србије.

СИДРАН, Абдулах
        Otac na službenom putu i drugi scenariji / Abdulah Sidran ; pogovor Miodrag Racković. – Beograd : SKC : YU film danas, 1990. – 230 стр. ;  21 цм. – (Plus : biblioteka YU film danas ; 2)

Публикација није сачувана у фонду СКЦ-а, а подаци о њој преузети су из Централног каталога Народне библиотеке Србије.

 


 

 

1991.
ГАВРИЋ, Томислав
        Metode filma : (ogledi) / Tomislav Gavrić. - Beograd : SKC : YU film danas, 1991. – 127 стр. ;  20 цм. – (Plus : biblioteka YU film danas, ISSN 0353-3468 ; 5)

Публикација није сачувана у фонду СКЦ-а, а подаци о њој преузети су из Централног каталога Народне библиотеке Србије.

 


 

 

1993.
ВУКСАНОВИЋ, Слободан
        Путовање Јелене Ердељан [песме] / Слободан Вуксановић. – Београд : СКЦ, 1993. – 46 стр. : илустр. ; 22 цм.

Поговор : Име као усуд / Добрица Гајић : стр. 43-45. – Илустрације Нађа Вишњић и Александар Вишњић.

СТЕВАНОВИЋ, Тодор
        Rukom Todor / [Todor Stevanović] ; priredio Željko Simić. – Beograd : SKC : Vidici, 1993. - [168] str.+[2] presav. lista : reprodukcije, 20x24 cm. – (Vidici : Likovne sveske Vidika / urednik edicije Dobrica Gajić; br. 1/3)

Likovna oprema Nenad Lazović ; foto Branko Belić, Zoran Kršljanin. – Tiraž 1000 primeraka.

ЧУПИЋ, Татјана
        Илуминације и померања / Татјана Чупић. – Београд : СКЦ, 1993. – 39 стр. ; 20 цм. – (Библиотека Видици ; Савремена поезија / уредници Добрица Гајић, Жељко Симић)
 1994.
      ****
       СВЕ сфере заверe : (Тајна повест, конспирологија, криптополитика, теорија завера, завера против прволика и телоса историје, контраиницијација, завера-стратегија и завера-акција...) : [зборник] / приредио Бранислав Матић. – Београд : СКЦ, 1994. – 224 стр. ; 20 цм. – (Едиција Тачке ослонца / уредник Бранислав Матић ; књ. 3)

Тираж 1000 примерака.

РАДИЦА, Богдан
        Агонија Европе / Богдан Радица. – Београд : СКЦ, 1995. – XXII, 566 стр. ; 21 цм. – (Едиција Тачке ослонца / уредник Бранислав Матић ; књ. 1)

Горки реализам и опрезне наде / Слободан Ерић : стр. VII-XXII. – Интервју са Богданом Радицом / Миломир Марић : стр. 541-562. –Прво издање 1994, два издања 1995. –  Први тираж 1000 примерака, остала по 500.

СИМЕУНОВИЋ, Драган
         Нови светски поредак као ново политичко позориште : (оглед из политичке теорије) / Драган Симеуновић,  Драгана Бошковић. – Београд : СКЦ, 1994. – 267 ст. : [12 стр.] илустр. ; 17х24 цм.

Штампано ћирилицом и латиницом. – Тираж 400 примерака.

****
       ТАЈНА Балкана : геополитички кључ за судбину „верига света“ [зборник] / Приредио Бранислав Матић. – Београд : СКЦ, 1994. – 203 стр. ; 21 цм. – (Едиција Тачке ослонца / уредник Бранислав Матић ; књ. 2)

Живети на „веригама света“ / Б.[Бранислав] М. [Матић] : стр. 7-14. – Прво издање 1994, друго 1995. – Тираж 1000 примерака.

 


 

 

1995.
КАЊЕВАЦ, Радоман
         Речи за певање / Радоман Кањевац ; приредио Александар Станојевић ; фотографије Милинко Стефановић. – Београд : СКЦ, 1995. – 94 стр. : илустр. ; 20 цм. – (Едиција Прозорја, светови / уредник Бранислав Матић)

ПАВЛОВИЋ, Миодраг
        Кина / Миодраг Павловић. – Београд : СКЦ, 1995. – 140 стр. : илустр. ; 24 цм. – (Едиција Пергамент : записи на кожи / уредник Браннислав Матић)

Споредни стварни наслов : Путни записи из Кине.

РАДИЦА, Богдан
        Агонија Европе / Богдан Радица. – 3. изд. – Београд : СКЦ, 1995. – 566 стр. ; 21 цм. – (Едиција Тачке ослонца / уредник Бранислав Матић; књ. 1)

Горки реализам и опрезне наде / Слободан Ерић : стр. VII-XXII. – Интервју са Богданом Радицом : стр. 541-562.

СИМИЋ, Слободан
         Приче без поуке / Слободан Симић. – Београд : СКЦ, 1995. – 216 стр. ; 20 цм. – (Едиција Савремена проза / уредник Бранислав Матић)

Дискретна убојитост / Витомир Теофиловић : стр. 217-218.

****
       ТАЈНА Балкана : монографија о геополитици [зборник] / приредио Бранислав Mатић. – 2. допуњено изд. – Београд : СКЦ, 1995. – 321 стр. ; 21 цм. – (Едиција Тачке ослонца / уредник Бранислав Матић ; књ. 2)

Геополитички кључ за судбину „верига света“ / Б. М. [Бранислав Матић] : стр. 7-14. – Прво издање објављено 1994. – Тираж 500 примерака.

ТОДОСИЈЕВИЋ, Драгољуб Раша
        Stories on Art / Raša Todosijević. – Beograd : Private-Public [Author : Students Cultural Center : Akademia Nova], 1995. – 77 стр. : слика аутора, 18 цм. – (Библиотека савремене уметности Сава&Дунав)

Публикација је на енглеском језику.

****
      U VOZU za Diznilend / [Dejan Vučetić, Zoran Radović, Darko Ćirović, Vladimir Marković]. – Beograd : SKC, 1995. – 76 стр. : илустр. ; 21 цм.

Подаци о ауторима преузети из публикације. – Повратак поезије певању / Владимир Марковић : стр. 5-7.

ХАЈДН, Јозеф
       [Једанаест]
       11 sonata / [Joseph] Haydn ; izbor i redakcija Milanka Mišević. – Beograd : SKC, 1995. – 225 стр. : нотни запис ; 24 цм. – (Едиција Специјална издања)

ХИНИ, Шејмас
        Дарови кише / Шејмас Хини ; са енглеског превела Наташа Тучев. – Београд : СКЦ, 1995. – 57 стр. ; 20 цм. – (Едиција Прозорја, светови / уредник Бранислав Матић)

Уз Дарове кише : стр. 5-34.

ЧУПИЋ, Татјана
        Alter poéticus / Татјана Чупић. – Београд : СКЦ, 1995. – 50 стр. ; 21 цм. – (Едиција Прозорја, светови / уредник Бранислав Матић)

 


 

 

1996.
АКСЕНТИЈЕВИЋ, Мирко
        Наоруз долази (или Књига о Курдима) / Мирко Аксентијевић. – Београд : СКЦ, 1996. – 158 стр. : илустр. ; 20 цм.

Курди-народ без државе и пријатеља? / Милутин Миленковић : стр. 7-11.

БУЛАТОВИЋ, Тања
        Шаховски приручник за труднице : роман / Тања Булатовић. – Београд : СКЦ, 1996. – 143 стр. : слика аутора ; 20 цм. – (Библиотека Трагови / уредник Бранислав Матић)

О писцу : стр. 140.

ВИТОШЕВИЋ, Драгиша
        Волови на плафону : сто кратких прича / Драгиша Витошевић ; изабрале и приредиле Вјера Вукшић-Витошевић и Невена Витошевић. – Београд : СКЦ, 1996. – 142 стр. ; 20 цм. – (Библиотека Прозорја, светови / уредник Бранислав Матић)

Приповедач / Јован Пејчић : стр. 131-134.

ГАЛЕНТИЈАН, Павел
        Варијације на тему блудила : [оргијанке у бескрајном молу] / Павел Галентијан. – Београд : СКЦ, 1996. – 69 стр. : слика аутора ; 20 цм. – (Библиотека Трагови / уредник Бранислав Матић)

Право име аутора Горан Павловић. – Податак о поднаслову добијен од аутора лично. – О писцу : стр. 66.

КНЕЖЕВИЋ, Бобан
        Човек који је убио лептира / Бобан Кнежевић. – Београд : СКЦ, 1996. – 222 стр. : слика аутора ; 20 цм. – (Библиотека Трагови / уредник Бранислав Матић)

Путовање ек[е]лектиком бића / Петар В. Арбутина : стр. 215-219. – О писцу : стр 220.

КОЛАРЕВИЋ, Драган
         И то је рат / Драган Коларевић. – 2. издање. – Београд : СКЦ, 1996. – 167 стр. : слика аутора ; 20 цм. – (Библиотека Трагови / уредник Бранислав Матић)

О писцу : стр. 164.

МАЛОВИЋ, Марко
          Пагански одсеви : Si licet magnis componere parva / Марко Маловић ; [илустрације Julia Florine Dašić]. – Београд : СКЦ, 1996. – 68 стр. : слика аутора ; 20 цм.

О писцу : стр. 67.

МОЛНАР, Томас
         Американологија : тријумф једног планетраног модела? / Томас Молнар ; превела Мирослава Бугарски. – Нови Сад : Источник ; Београд : СКЦ, 1996. – 100 стр. ; 21 цм. – (Библиотека Упоришта  / уредник Бранислав Матић ; књ. 4)

Превод дела : L`Américanologie / Thomas Molnar.

МОЛНАР, Томас
         Либерална хегемонија / Томас Молнар ; у преводу Мирославе Бугарски. – Београд СКЦ, 1996. – [119] стр. ; 20 цм. – (Библиотека Тачке ослонца / уредник Бранислав Матић)

Превод дела : L`Hégémonie Libérale / Thomas Molnar. – О писцу : стр. 119.

НАБОКОВ, Владимир
        Оглед о Џојсу / Владимир Набоков ; превод са енглеског Тања Булатовић. – Београд : СКЦ, 1996. – 129 стр. ; 20 цм. – (Библиотека Прозорја, светови / уредник Бранислав Матић)

Превод дела : James Joyce`s (1882/1941) Ulysses (1922) / Vladimir Nabokov. – О писцу : стр. 131.

НИКОЛИЋ, Љиљана Р.
         Ветар ми је шапнуо : песме / Љиљана Р. Николић. – Београд : СКЦ, 1996. – 110 стр. : илустр. ; 20 цм.

Шапат ветра у несуђеној Аркадији / Воја Чолановић : стр. 99-101. – Звукови лире из завичаја младих шума / Душан Ђаковић : стр. 103-104. – Илустрације у књизи ауторкине. – Уредници издања Мирјана Цихабер и Десимир Цветковић. - Публикација је имала три издања, треће 1998.

НИНКОВИЋ-Мргић, Љиљана
         Ухвати се за сламку / Љиљана Нинковић-Мргић. – Београд : СКЦ, 1996. – 62 стр. ; 20 цм.

О писцу : стр. 59.

ПАВЛОВИЋ, Миодраг
        Поетика жртвеног обреда / Миодраг Павловић. – Београд : СКЦ, 1996. – 200 стр. : слика аутора ; 20 цм. – (Библиотека Тачке ослонца  / уредник Бранислав Матић; књ. 9)

О писцу : стр. 193. - Библиографија Миодрага Павловића : стр. 197-200. – Друго издање.

ПАВЛОВИЋ, Миодраг
        Ново име клетве / Миодраг Павловић. – Београд : СКЦ, 1996. – 74 стр. : слика аутора ; 20 цм. – (Библиотека Прозорја, светови / уредник Бранислав Матић)

О писцу : стр. 65-66. – Библиографија Миодрага Павловића : стр. 69-72.

ПАЈОВИЋ, Миливоје
       Замор природе / Миливоје Пајовић. – Београд : СКЦ, 1996. – 70 стр. : слика аутора ; 20 цм. – (Библиотека Трагови / уредник Бранислав Матић)

Одрицање од осредњости / Драган Лакићевић : стр. 63. – Повратак стражиловског певања / Милосав Тешић : стр. 64. – Очуђујуће слике песме / Драган Хамовић : стр. 65. – О писцу : стр. 66.

ПЕТРИЧЕВИЋ, Марија
        Огледало иза : песме / Марија Петричевић. – Београд : СКЦ, 1996. – 56 стр. : слика аутора ; 20 цм. – (Библиотека Трагови / уредник Бранислав Матић)

Игра огледала, игра огледалима / Рајко Петров Ного : стр. 49. – Истина поезије : или О лирском огледалу стварности / Мирослав Максимовић : стр. 50-51. – О писцу : стр. 52.

ХАМВАШ, Бела
         Теорија романа / Бела Хамваш ; [превео Сава Бабић]. – Београд : СКЦ, 1996. – 131 стр. ; 20 цм. – (Библиотека Прозорја, светови / уредник Бранислав Матић)

Превод дела : Regйnylmйleti fragmentum / Hamvas Béla. – Хамваш Бела, стваралац кога тек треба открити или алтернативни поглед на свет / Сава Бабић :  75-131 стр.
 
ХАМВАШ, Бела
         Ново лето : експериментална имагинација / Бела Хамваш ; превод са мађарског Сава Бабић. – Београд : СКЦ, 1996. – [264] стр. : 20 цм. – (Библиотека Прозорја, светови / уредник Бранислав Матић)

Превод дела : Szilvester : experimentális imagináció / Hamvas Béla. – О писцу : стр. 261-264.

ХАМВАШ, Бела
         Пет генија / Бела Хамваш ; превод са мађарског Сава Бабић. – Београд : СКЦ, 1996. – [132] стр. ; 20 цм. – (Библиотека Тачке ослонца / уредник Бранислав Матић)

Превод дела : Az ňt géniusz / Hamvas Béla. – Геније места-место генија : национална карактерологија Беле Хамваша / Анатол Дул : стр. [113-119]. – Касте у Европи / Јанош Матеус : стр. [120-123]. – Мађар а универзалан-Бела Хамваш / Сава Бабић : стр. [124-127]. – О писцу : стр. [129-132].

ЧОМСКИ, Ноам
         Светски поредак, стари и нови / Ноам Чомски ; у преводу Наде Сиљановић. – Београд : СКЦ, 1996. – 413 стр. ; 21 цм. – (Библиотека Тачке ослонца / уредник Бранислав Матић)

Превод дела : World orders, old and new / Noam Chomsky. – Поговор: „Нови потоп“ или „Трећи пут“ / Бранислав Матић : стр. 407-413. – Тираж 500 примерака. – Друго, непромењено издање објављено 1998.

****
       Praktikum iz opšte i neorganske hemije : sa kvalitataivnom i kvantitativnom hemijskom analizom / Milan Pešić, Miloš B. Rajković, Nikola Ristić, Sofija Đorđević, Evica Stojiljković, Jelena Popović, Mališa Antić. – Beograd : SKC, 1996. – 107 стр. : илустр. ; 24 цм.

Подаци о публикацији преузети из Централног каталога Народне библиотеке Србије.

КЛОГ, Ричард
         Кратка историја Грчке  -  подаци недоступни, публикација се не налази у фонду  СКЦ-а.

 


 

 

1997.
БЕЛИЋ, Милија
         Meta art : Plastički ritam : Prolegomena za jednu metaumetnost / Milija Belić. – Beograd : SKC, 1997. – 270 стр. : илустр. ; 24 цм.

Библиографија : стр. 253-258. – Le rythme plastique : стр. 259-266.

ДОБРИВОЈЕВИЋ, Владан
         San vodoslikara : treća knjiga : u Sinu Božjem : pravoslavni akatist, klasični ikonostas duše s aversom i reversom / Vladan Dobrivojević. – Beograd : SKC, 1997. – 707 стр. ; 24 цм. – (Библиотека Трагови / уредник Бранислав Матић)

ЈАГЛИЧИЋ, Владимир
       Милановачким путем / Владимир Јагличић. – Београд : СКЦ, 1997. – 76 стр. : слика аутора ; 20 цм. – (Библиотека Трагови / уредник Бранислав Матић)

О песнику : стр. 76.

КРАКАУЕР, Зигфрид
        Од Калигарија до Хитлера : психолошка историја немачког филма / Зигфрид Кракауер ; у преводу Боривоја Каћуре. – 2. изд. – Београд : СКЦ, 1997. – 510 стр. ; 21 цм. – (Библиотека Тачке ослонца / уредник Бранислав Матић)

Превод дела : From Caligari to Hitler & Siegfried Kracauer. – Од тираније до хаоса / Томислав Гаврић : стр VII-XXVIII. – Библиографија : стр. 505-508.

КУЦИ, Џон М.
         Мајстор из Петрограда / Џ. М. Куци ; Превод са енглеског и поговор Аријана Божовић. – Београд : СКЦ, 1997. – 237 стр. ; 20 цм. – (Библиотека Прозорја, светови / уредник Бранислав Матић)

Превод дела : The Master of Peterburg / J. M. Coetzee. – Тираж 1000. - Клопка за Бога / Аријана Божовић : стр. 229-234. – Белешка о преводиоцу : стр.235. – Друго, непромењено издање објављено 1998. године.

ПАВЛОВИЋ, Зоран
         Уз слике Зорана Павловића / [разговоре водио] Милош Јевтић. – Београд : СКЦ, 1997. – 125 стр. : илуср. ; 20 цм. – (Колекција Одговори / Милош Јевтић ; књ. 40)

СТАНКОВИЋ, Владета
         Знаци великог раскршћа / Владета Станковић. – Београд : СКЦ, 1997. – 146 стр. : слика аутора ; 20 цм. – (Библиотека Трагови / уредник Бранислав Матић)

На љубави се сазда / Ђорђе Јанић : стр. 133-143. – О писцу : стр. 146.

 


 

 

1998.
АРНХАЈМ, Рудолф
        Моћ центра : Студија о композицији у визуелним уметностима / Рудолф Арнхајм ; Превод Војин Стојић. – Нова верзија. – Београд : СКЦ : Универзитет уметности, 1998. – 269 стр. : илустр. ; 25 цм.

Превод дела : The Power of the Center : A Study of Composition in the Visual Arts : The New Version / Rudolf Arnheim. – Индекс.
 
АРНХАЈМ, Рудолф
        Umetnost i vizuelno opažanje : Psihologija stvaralačkog gledanja / Rudolf Arnhajm ; prevod Vojin Stojić. – Nova vezija. – Beograd : SKC : Univerzitet umetnosti, 1998. – 435 стр. : илустр. ; 25 цм.

Превод дела : Art and Visual Perception : A Psychology of the Creative Eye / Rudolf Arnheim. - Napomene : str. 389-408. – Bibliografija : str. 409-428. – Indeks : str. 429-435.

БОКАН, Драгослав
        Огњени љиљани : прилози из историје боготражитељске Имагинације / Драгослав Бокан. – Београд : СКЦ: Хипербореја, 1998. – 219 стр. : илустр. ; 24 цм. – (Библиотека Хипербореја / уредник Бранислав Матић)

БОСИЉЧИЋ, Милан
        Крило Белог анђела / Милан Босиљчић. – Београд : СКЦ, 1998. – 116 стр. : илустр. ; 24 цм. – (Едиција Посебна издања / уредник Бранислав Матић)

Дух песника у духу Белог анђела / Воја Марјановић : стр. 5-9. – Ликовно обликовање и илустрације Марина Цакић.

БРЧИЋ, Станко
        Dinamika diskretnih sistema : Odabrana poglavlja / Stanko Brčić. – Beograd : SKC : (Građevinski fakultet), 1998. – III, 288 str. : graf. prikazi ; 24 cm. – (Edicija Posebna izdanja / уредник Бранислав Матић)

Библиографија уз свако поглавље.

ДРАГОЈЕВИЋ, Жарко
        Крај филма / Жарко Драгојевић. – Београд : СКЦ, 1998. – 152 стр. : слика аутора ; 20 цм. – (Библиотека Тачке ослонца / уредник Бранислав Матић)

ЂУРИЋ, Владимир Ђура
         Митологије техносвета : есеји / Владимир Ђурић Ђура. – Београд : СКЦ, 1998. – 262 стр. : илустр. ; 20 цм. – (Библиотека Тачке ослонца / уредник Бранислав Матић)

Речник уметности техносвета : стр. 163-173. – Техно-фантазије (и друге приче) / Драгослав Бокан : стр. 175-259.

МАЛОВИЋ, Марко
          Пагански одсеви : Si licet magnis componere parva / Марко Маловић ; [илустрације Julia Florine Dašić]. – 2. изд. - Београд : СКЦ, 1998. – 68 стр. : слика аутора ; 20 цм. – (Библиотека Трагови / уредник Бранислав Матић)

О писцу : стр. 67.

НИКОЛИЋ, Дејан
         Архајски денди / Дејан Николић ; [илустрације Јасна Николић]. – Београд : СКЦ : Хипербореја, 1998. – 106 стр. : илустр. ; 24 цм. – (Библиотека Трагови / уредник Бранислав Матић)

О писцу : стр. 103-106.

ПЕРИЧИЋ, Властимир
        Instrumentalni i vokalno-instrumentalni kontrapunkt / Vlastimir Peričić. – 2. nepromenjeno izd. – Beograd : Univerzitet umetnosti : SKC, 1998. – 921 стр. : ноте, 25 цм.

Literatura : str. 902. – Registar pojmova : str. 903-911. – Registar imena : str. 912-921.

РВОВИЋ, Јелена Ј.
        Исповест Хасанагинице / Јелена Ј. Рвовић. – Београд : СКЦ, 1998. – 87 стр. : слика аутора ; 21 цм. – (Библиотека Трагови / уредник Бранислав Матић)

ЧОМСКИ, Ноам
          Светски поредак, стари и нови / Ноам Чомски ; у преводу Наде Смиљанић [Сиљановић]. – 2. изд. - Београд : СКЦ, 1998. – 413 стр. ; 21 цм. – (Библиотека Тачке ослонца / уредник Бранислав Матић)

Превод дела : World Orders, Old and New / Noam Chomsky. – Поговор: „Нови потоп“ или „Трећи пут“ / Бранислав Матић : стр. 407-413.

 


 

 

1999.
БЕРТЛОТ, Ен
        Краљ Артур : витештво и легенда / Ен Бертлот ; превод са енглеског Тања Булатовић. – Београд : СКЦ, 1999. – 181 стр. : илустр. ; 20 цм. – (Библиотека Тачке ослонца / уредник Бранислав Матић)

Превод дела : King Arthur Chivalry and Legend / Anne Berthelot. – London : Thames and Hudson, 1997. – Херметички аспекти потраге за Светим Гралом / Богдан М. Лубардић : стр. 9-41.

****
       БИБЛИЈСКЕ приче за младе / превео Ђура Даничић ; приредио Драган Лакићевић. – Београд : СКЦ, 1999. – 122 стр. ; 22 цм. – (Едиција Посебна издања / уредник Бранислав Матић)

Објашњење мање познатих речи и израза : стр. 106-111. – Напомена приређивача : стр. 113-114. – Ђура Даничић : стр. 115. – Тираж 1000 примерака.

ВОЛОШИН, Максимилијан
         Апотеоза сна  : изабрани есеји ; избор и превод са руског Владимир Јагличић. – Београд : СКЦ, 1999. – 460 стр. : слика аутора, 20 цм. – (Библиотека Прозорја, светови / уредник Бранислав Матић)

Превод дела : Лики творчества / Максимилиян Волошин. – Максимилијан Волошин као есејист / В. П. Купченко, В. А. Манујлов, Н. Ј. Рикова : стр. 7-63. – Живот и дело Максимилијана Волошина : хронологија / В. П. Купченко : стр. 381-424. – Напомене : стр. 425-460.

ДУГИН, Александар
         Ново хиперборејско откровење : Изабрани списи / Александар Дугин ; Превод са руског Зоран Буљугић. – Београд : СКЦ, 1999. – 222 стр. : слика аутора ; 20 цм. – (Библиотека Тачке ослонца : Прозорја, светови / уредник Бранислав Матић)

Превод делв : Гиперборейская теория и Мистерии Евроасии. – О писцу : стр. 219-221.

ЈЕЈТС, Френсис А.
       Херметичка филозофија и елизабетанско доба / Френсис А. Јејтс ; превод са енглеског Милош Томин. – Београд : СКЦ, 1999. – 265 стр. : илустр. ; 20 цм. – (Библиотека Тачке ослонца / уредник Бранислав Матић)

Превод дела : The Occult Philosophy in the Elizabethan Age / Frances A. Yates. – Ap[p]endix : О фаустовској души ренесансе / Драгослав Бокан : стр. 191-265.

МИШЕВИЋ, Миланка
           Pet romantičnih pesama : [na stihove Velimira Živojinovića Masuke i Desanke Maksimović] / Milanka Mišević ; [notografija Ivana Janković]. – Beograd : SKC, 1999. – 48 стр. : ноте, 29 цм. – (Едиција Специјална издања)

Подаци о композиторки, библиографија, као и подаци о песницима, на унутрашњим клапнама корица.

 


 

 

2000.
БАЈИЋ, Миодраг
        Човек, анатомија, уметност / Миодраг Бајић. – Београд : СКЦ : Универзитет уметности, 2000. – 259 стр. : илустр. ; 32 цм.

Предговор / Синиша Вуковић : стр. 8-9. – Српско-латински речник : стр. 250-256. – Библиографија : стр. 257-258. - О аутору : стр. 259. – Корице Стјепан Филеки. - Ликовно-графичка обрада Ненад Зељић. – Тираж 500 примерака.

КОПИТОВИЋ, Божидарка
         Процветала ливада / Божидарка Копитовић. – Београд : СКЦ, 2000. – 50 стр. : илустр. ; 20 цм.

Тираж 500 примерака.

СТОШИЋ, Адам
         Велики дани Србије 1914-1918 : сведочења / [приредио] Адам Стошић. – 2. исправљено изд. – Крушевац : Крушевачки гласник : Друштво за ослободилачке ратове Србије до 1918 ; Београд : СКЦ, 2000. – 840 стр. : илустр. ; 25 цм.

Попис личних и географских имена Богољуб Михајловић. - Фотографије Библиографски извори зборника, Војни музеј Београд, Збирка страних илустрованих листова 1912-1918. Момира Марјановића, Београд. – Тираж 1000 примерака.

 


 

 

2001.
КАТАЛИНА, Дејан
        Varikina / Dejan Katalina. – Beograd : SKC, 2001. – 135 str. : 21 cm. – (Edicija Mutant / urednik Ivan Pravdić)

Prepress, design&fotografije na omotu (ghetto session 1998) Savo Katalina ; Ilustracije Duško S. Stefanović. – Tiraž 1000 primeraka.

ПАЈКИЋ, Небојша
        Jahač na lokomotivi : Razgovori sa Živojinom Pavlovićem / priredio Nebojša Pajkić. – [2. izd.]. - Beograd : SKC, 2001. – 289 str. : fotogr. ; 24 cm. – (Edicija Vrtoglavica / urednik Filmskog programa SKC-a Dejan Nikolaj Kraljačić; knj. 1)

Razgovor sa profesorom Nebojšom Pajkićem vodio Dejan Nikolaj Kraljačić. – Bibliografija : str. 261-289. – Tiraž 1000 primeraka.

****
       PESME iz stomaka naroda : antologija turbo-folka [zbornik] / priredili Goran Tarlać i Vladimir Đurić Đura ; [fotografije Dragan Petrović ; ilustracije Radionica andergraund stripa Šlic]. – Beograd : SKC, 2001. – 125 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Biblioteka Srpske studije / urednik Ivan Pravdić)

Објављени Мушки и Женски примерак који се разликују једино по дизајну корица. – Ликовна опрема Милосав Пјешчић ; дизајн Ненад Зељић. – Тираж 1000 примерака.

ТОШИЋ, Владимир
          OPUS 4 : dokumenti / Vladimir Tošić ; []. – Beograd : SKC, 2001. – 250 стр. : илустр. ; 24 цм. – (Edicija Nova jugoslovenska muzika / urednik Miroslav Savić)

Fotografije Nebojša Čanković, Slavko Timotijević, Dragan Papić, Vladimir Tošić. - Dizajn i prelom Jasmina Pucarević. – Tiraž 500 primeraka.

ТУЦИЋ, Синиша
         Krvava sisa : roman 1995-1997 / Siniša Tucić. – Beograd : SKC, 2001. – 62 стр. : слика аутора ; 21 цм. – (Edicija Mutant / urednik Ivan Pravdić)

Tiraž 500 primeraka.

 2002.
ЈОНЧИЋ, Петар
         Filmski jezik Želimira Žilnika / Petar Jončić. – Beograd : SKC, 2002. – 166 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Edicija Teški radovi / urednik Slavko Timotijević ; knj. 1)

 

Bibliografija : str. 149-156. – Filmografija : str. 157-165. – Fotografije iz arhive Želimira Žilnika. – Tiraž 500 primeraka.

ШАЈТИНАЦ, Радивој
         Нада станује на крају града : сентиментално неваспитање 1996/97 : Велики Бечкерек-Београд-Петровград / Радивој Шајтинац, Угљеша Шајтинац. – Београд : СКЦ, 2002. – 144 стр. ; 16 цм. – (Едиција Мутант / уредник Иван Правдић)

Дизајн Јасмина Пуцаревић ; цртеж на корицама Станко Шајтинац. – Тираж 500 примерака.

 


2003.
АРНХАЈМ, Рудолф
        Za spas umetnosti : dvadeset šest eseja / Rudolf Arnhajm ; prevod Vojin Stojić. –Beograd : SKC : Univerzitet umetnosti : BookWar, 2003. – 269 стр. : илустр. ; 24 цм.

 

Превод дела: To the Rescue of Art : Twenty-six Essays / Rudolf Arnheim. – Библиографија уз већину поглавља. – Индекс: стр. 261-269. – Уредник издања Мишко Стевановић ; дизајн насловне стране Јасмина Пуцаревић. –  Тираж 500 примерака.
 
АРНХАЈМ, Рудолф
        Prilog psihologiji umetnosti : sabrani eseji / Rudolf Arnhajm ; prevod Vojin Stojić. –Beograd : SKC : Univerzitet umetnosti : BookWar, 2003. – 353 стр. : илустр. ; 24 цм.

Превод дела: Towards a Psychology of Art : Collected Essays / Rudolf Arnheim. – Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија уз свако поглавље. – Индекс: стр. 340-353. – Уредник издања Мишко Стевановић ; дизајн насловне стране Јасмина Пуцаревић. – Тираж 500 примерака.
 
АРНХАЈМ, Рудолф
        Novi eseji o psihologiji umetnosti / Rudolf Arnhajm ; prevod Vojin Stojić. –Beograd : SKC : Univerzitet umetnosti : BookWar, 2003. – 349 стр. : илустр. ; 24 цм.

Превод дела: New Essays on the Psychology of Art / Rudolf Arnheim. –  Напомене и библиографске референце уз текст. - Библиографија уз већину поглавља. – Индекс: стр. 339-349. – Уредник издања Мишко Стевановић ; дизајн насловне стране Јасмина Пуцаревић. –  Тираж 500 примерака.

БЕЛИЋ, Милија
         Slika i svet / Milija Belić. – Beograd : SKC : Knjižara BookWar, 2003. – 155 str. : ilustr. ; 22 cm.

Уредник издања Мишко Стевановић ; дизајн насловне стране Јасмина Пуцаревић. – Тираж 600 примерака.

ГВЕРО, Јован
        Profil za vodeni žig / Jovan Gvero. – Beograd : SKC  2003. – 78 str. : ilustr. ; 18 cm. – (Edicija Mutant / urednik Ivan Pravdić)

Slika autora. – Prilog za biografiju : str. 76. – Tiraž 500 primeraka. – Autor dodatnog teksta Ljiljana Jokić Kaspar.

ДЕНЕГРИ, Јерко Јеша
        Studentski kulturni centar kao umetnička scena : Zbirka tekstova Ješe Denegrija objavljenih u periodu od 1971-1999 / Ješa Denegri ; [fotografije Dragica Vukadinović (Arhiva SKC), Nebojša Čanković, Goranka Matić, Vlada Popović, Slavko Timotijević]. – Beograd : SKC, 2003. – 361 str. : ilustr. ; 24 cm.

Ovu knjigu je predložila za izdavanje i uredila Biljana Tomić, u vreme svog mandata urednika Likovnog programa SKC-a (oktobar 2000-jun 2003). – Ilustracija na koricama: Marina Abramović: Ritam 5 - Zvezda od vatre, SKC, Aprilski susreti 1974 ; prelom i dizajn Jasmina Pucarević. – Tiraž 500 primeraka.

ЈАНКОВИЋ, Александар
        Portfolio [album] / Aleksandar Janković. – Beograd : SKC, 2003. – 40 str. : arhitektonski projekti ; 24x27 cm.

Naslov sa korica. – Tiraž 500 primeraka.

ЈЕДАН Васке
       Samo jedan ugao : serije : [ulična poezija] / JeDan Vasquez. – Beograd : SKC, 2003. – 100 str. : ilustr. ; 21 cm. – (Edicija Mutant / urednik Ivan Pravdić)

JeDan Vasquez je pseudonim autora. – Dizajn i prepress Veljko Džikić i Jasmina Pucarević. – Tiraž 500 primeraka.

****
       ПРОЈЕКАТ Београд 2003 : [албум]. – Београд : СКЦ, 2003. – 105 стр. : архитектонски пројекти ; 16x24 цм.

Предговор / Славко Тимотијевић : стр. 1. – Тираж 500 примерака.

****
       ЧЕТИРИ годишња доба : савремена јапанска хаику поезија / избор и коментари Кајоко Јамасаки-Вукелић ; превод Хироши Јамасаки-Вукелић, Срба Митровић. – Београд : СКЦ, 2003. – 223 стр. ; 17 цм.

У двадесетом веку / Кајоко Јамасаки-Вукелић : стр. 6-12. – Поезија - то је хаику! / Срба Митровић : стр. 204-207. – Регистри. – Песме у оригиналу : стр. 216-223. - Илустрације, дизајн и прелом Бранко Вукелић.

ЋИРОВИЋ, Зоран
         Finanasijski derivati / Zoran Ćirović. – Beograd : SKC, 2003. – 269 str. : graf. prikazi ; 24 cm.

Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija : str. 261-269. – Dizajn korica Jasmina Pucarević. – Tiraž 500 primeraka.

 


2004.
АНТОНОВИЋ, Нела
        Fenomenologija pokretom : Teatar pokreta Mimart : [estetska praznina] / Nela Antonović. – Beograd : SKC, 2004. – 94 str. ; ilustr. ; 23 cm.

 

Библиографија : стр. 90-92. – Техничка обрада Боривоје Грбић ; фотографија на насловној страни Лидија Антоновић. – Тираж 500 примерака.

ВУЈАНОВИЋ, Ана
        Razarajući označitelji/e performansa : prilog zasnivanju pozno poststrukturalističke materijalističke teorije izvođačkih umetnosti / Ana Vujanović. – Beograd : SKC, 2004. – CCLV str. : ilustr. ; 24 cm. – (Edicija Prošireni mediji=Edition Expanded media / urednik Slavko Timotijević)

Napomene i bibliografske reference uz svako poglavlje. – Bibliografija : str. CCXLI-CCLV. – Copyleft : Сви делови ове књиге се могу употребљавати у злоупотребљавати на све начине и у све сврхе без знања и дозволе издавача и ауторке. - Тираж 500 примерака.

ЈАМАСАКИ, Кајоко
         Родина, ubusuna / Кајоко Јамасаки. – Београд : СКЦ, 2004. – 134 стр. : слика аутора ; 17 цм.

Када се воде повуку / Драган Бошковић : стр. 125-128. – О аутору : стр. 133. – Библиографија : стр. 134. – Уредник издања Горан Павловић. – Тираж 500 примерака.

МЕДИЋ, Ивана
         Klavirska muzika Vasilija Mokranjca / Ivana Medić. – Beograd : SKC : BookWar, 2004. – 113 str. : note ; 22 cm.

Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: str. 100-105. - Urednik izdanja Miško Stevanović. – Tiraž 500 primeraka.

НОВАК, Јелена
        Divlja analiza : formalistička, strukturalistička i poststrukturalistička razmatranja muzike / Jelena Novak; [notografija Miroslav Savić]. – Beograd : SKC, 2004. – 174 str. : ilustr. note ; 24 cm. – (Edicija Nova muzika / urednik Miroslav Savić)

Napomene i bibliografske reference uz tekst. – Bibliografija: str. 166-169. – Registar. – Dizajn korica Bojan Đorđev i Siniša Ilić. – Tiraž 500 primeraka.

OSTOJIĆ, Tanja
       [Стратегије успеха : серијал са кураторима 2001-2003] = Strategies of Success : Curators Series 2001-2003 / Tanja Ostojić [Marina Gržinić, Suzana Milevska]. – Bourges : La Box ; Beograd : SKC, 2004. – 143 str. : ilustr. ; 24 cm.

Уметнички пројекат, текстови на енглеском са преводима на српски и француски језик ; преводиоци Laurence Chamlou, Danielle Charonnet, Dušan Đorđević-Mileusnić. -  Fotografije Igor Anđelić, Nenad Andrić, Giorgio Boato, Antonio Colantoni, Saša Gajin, Borut Kranjc, Martin Krusche, La Box-Jenny Mary, Rudina Memaga, Mihael Milunović, Tanja Ostojić, Heldi Pema, Arian Risvani, Jeremy Stigter, Jane Štravs ; grafičko oblikovanje David Rych.

****
       PROJEKAT Beograd 2004 : [album]. – Beograd : SKC, 2004. – 103 стр. : архитектонски пројекти ; 16x24 цм.

****
       СОЛО песме на стихове Десанке Максимовић : I : [штампана музикалија] / сабрао и приредио Владимир Јовановић. – Београд : Задужбина Десанке Максимовић : СКЦ : Народна библиотека Србије, 2004. – 1 партитура (227 стр.) : ноте ; 30 цм.

Предговор. – Белешке о композиторима : стр. 223. – Садржај : Гозба на ливади / Милоје Милојевић ; Тражим помиловање, Немам више времена / Станојло Рајичић ; Зелени витез / Александар Обрадовић ; Озон завичаја / Дејан Деспић ; Тражим помиловање / Војин Комадина ; Ничија земља / Мирјана Живковић ; Немам више времена, Послови су завршени / Зоран Јовановић ; Мој свет / Ивана Стефановић. - Дизајн Јасмина Пуцаревић. – Тираж 500 примерака.

 С.ТРЕ БРОНТЕ
        Teleportacija ljubavi / S.tre Bronte. – Beograd : SKC ; Mostar : Alternativni institut, 2004. – 99 str. ; 25x9 cm. –(Edicija Mutant  : Kolaps / urednik Ivan Pravdić)

S.tre Bronte је псеудоним аутора. – Дизајн корица Иван Правдић и Јасмина Пуцаревић. – Тираж 1000 примерака.

ЦВЕЈИЋ, Бојана
       Otvoreno delo u muzici : Boulez, Stockhausen, Cage / Bojana Cvejić. – Beograd : SKC, 2004. – 170 str. : ilustr., note ; 24 cm. – (Edicija Nova muzika / urednik Miroslav Savić)

Napomene i bibliografske reference uz svako poglavlje. – Spisak dela [Pjer Bulez, Karlhajnc Štokhauzen, Džon Kejdž] : 149-159. – Bibliografija : str. 160-165. – Registar. – Dizajn korica Nenad Baćanović. – Tiraž 500 primeraka.


 

2005.

 1.      ГОЦИЋ, Горан
          Emir Kusturica : kult margine / Goran Gocić. – Beograd : SKC : [DNK Film Factory], 2005. – 380 str. : fotogr. ; 23 cm. – (Edicija Vrtoglavica / urednik Dejan Nikolaj Kraljačić; knj. 2)

Dodatak : Filmografija str. 327-333. – Citirani radovi : str. 335-343. - Bibliografija : str. 345-348. – Registar imena : str. 349-357. - Dizajn i prelom Momčilo Rajin. – Tiraž 1000 primeraka. – Publikacija objavljena i na CD-u.2006.
ЕРХАРД, Миклош
         With or Without Me : convrsations on collaborations / [interviews conducted by] Miklós Erhard. – Beograd : SKC, 2006. – 72 str. ; 20 cm.

Публикација је на енглеском језику. - Str. 1: Introduction / [кустос изложбе] Stevan Vuković. – Напомене и библиографске референце уз текст. – Текст објављен поводом изложбе одржане 13-18.11. 2006. у СКЦ-у, оквиру Недеље мађарске културе у Београду. - Тираж 500 примерака.

****
      4. [четврти] Međunarodni salon stripa  = [4.] International Comics Showroom 2003-2006 [зборник] / [priređivač, editor Dejan Nikolaj Kraljačić ; prevod, translation Dušan Đurić ; fotografije, photographies Srđan Veljović, Bane Radišić, Predrag Mladenović]. – Beograd : Studentski kulturni centar, Srećna Galerija = Belgrade : Students Cultural Center, Happy Gallery, 2006. – 96 str. : ilustr. ; 24 cm.

Одржан 28.09 - 05.10.2006. ; Упоредо српски текст и енглески превод ; Уметнички концепт и дизајн Никола Симић ; Партнер DNK Film Factory, Beograd. - Тираж 250 примерака.2007.
ЂУРИЋ, Владимир-Ђура
        Nikola Tesla : The Electric Wizard = Čarobnjak elektriciteta : Ilustrovana biografija Nikole Tesle = Illustrated biography of Nikola Tesla / ilustracije = illustrations Dragan Panović ; tekst = text Vladimir Đurić Đura ; prevod na engleski = translated to english by Uroš Spasić [брошура]. – Beograd : [SKC : Pop Kult], 2007. – [32] стр. : илустр. ; 24 цм.

Прилог часописа Поп Култ алтерпоп магазин.

****
       5. [пети] Međunarodni salon stripa = 5th International Comic Showroom [каталог] / [priređivač, editor Dejan Nikolaj Kraljačić ; prevod, translation Dušan Đurić ; fotografije, photographies Srđan Veljović, Bane Radišić, Predrag Mladenović, Marijana Markoska]. – Beograd : Studentski kulturni centar, Srećna Galerija = Belgrade : Student Cultural Center, Happy Gallery, 2006. – 45 str. : ilustr. ; 24 cm.

Одржан 27.09 – 30.10.2007. ; Упоредо српски текст и енглески превод ; Партнер DNK Film Factory, Beograd. - Тираж 300 примерака.

ISBN 978-86-80957-48-7


 

 1. 2008.
       ****
              РЕЧ у простору : урамљена реч [зборник] / [радове одабрали уредници часописа Трећи трг Срђан Папић, Милан Добричић и Дејан Матић ; илустрације Јасмина Пуцаревић Кека]. – Београд : СКЦ, 2008. - 94 стр. : илустр. ; 20 цм.

О Речи у простору / Весна Капор : стр. 80-81. – О ауторима Речи у простору : стр. 82-94. – Уредница издања Весна Капор ; графичко обликовање Јасмина Пуцаревић. – Тираж 500 примерака.


 

ИНТЕРНА МОНОГРАФСКА ИЗДАЊА

1973.
****
       II [други] АПРИЛСКИ сусрет : [билтен 01-09] / [уредник Миломир Маринковић ; одговорни уредник Милан Антић]. - [Београд : СКЦ, 1973].- [209] листа : илустр. ; 30 цм.

Билтени : 01 (28 листа), 02 (26 листа), 03 (13 листа), 04 (26 листа), 05 (24 листа), 06 (25 листа), 07 (22 листа), 08 (18 листа), 09 (27 листа). - Сарадник Љиљана Војновић ; дактилограф Лепосава Лазић ; гештетнер Милош Раковачки. - Издање на пак-папиру, умножено на гештетнеру. - Пројекат изведен 04.04-11.04.1973. – Пригодни плакат дизајнирао Ненад Чонкић, датум извођења 27. март – 1. април, 1973.

Додатак : Априлски сусрет 1973. : 1. Југословенски конкурс за рад из области проширених медија, 2. Изложба нереализованих пројеката са конкурса, 3. Акција позваних уметника и група, 4. Интервенције, 5. Информативно-документарна активност. – 9, 2, 14 листа, 12 листа (ксероксиране копије новинских чланака) ; 30 цм.

1974.
****
        III [трећи] АПРИЛСКИ сусрет : [билтен 012345670 / одговорни уредник Милан Антић]. – Београд : СКЦ, 1974. - [244] листа : илустр. ; 29х20 цм.

Наслов са корица : Проширени медији. – Сарадник Љиљана Војновић, дактилограф Љубинка Бојић, гештетнер Олга Максимовић, анкете спровео Миленко Драшковић, с гостима разговарао Слободан Ђурђевић. – Билтени : 0 (20 листа), 01 (20 листа), 02 (49 листа), 03 (42 листа), 04 (33 листа), 05 (22 листа), 06 (25 листа), 07 (26 листа), 0 (7 листа). - Пројекат изведен 16.04-22.04.1973. – Део текстова је на енглеском.
 
Додатак : Априлски сусрети 1974. : 1. Југословенски конкурс за рад из области проширених медија, 2. Изложба нереализованих пројеката са конкурса, 3. Акција позваних група и уметника, 4. Информативно-документарна активност. – 3, 4, 8 стр., 15 листа (ксероксиране копије новинских чланака) ; 30 цм. – Са руком писаним исправкама и допунама.
Додатак : I априлски сусрети, програм, и II априлски сусрет, програм. – Део текстова је на енглеском.

 1. 1975.
        ****
          4. [четврти] АПРИЛСКИ сусрет : [Фестивал проширених медија=Festival Of Expanded Media] : [билтен 0123456789 / главни и одговорни уредник Живадин К. Митровић]. – [Београд : СКЦ, 1975] (Београд : Издавачки Центар Студената). – [274] листа : илустр. ; 30х20 цм.

Уредник Милан Тодоровић, лектор Љиљана Боричић, графички дизајн Драган Стојановски, фото Борут Коршич, Боривој Постић, сарадник Миленко Драшковић, дактилограф Мирјана Стојановић. – На реализацији овогодишњег Априлског сусрета ангажују се: Петар Игњатовић директор СКЦ-а, Дуња Блажевић уредник, Божидар Зечевић уредник, Недељко Бабић секретар СКЦ-а, Драган Стојановски дизајнер, Бојана Пејић сарадник АС-а, Биљана Томић сарадник, Момир Дукић сарадник, Славко Тимотијевић реализација Конкурса, Ружа Гавриловић прес, Марија Кикић сарадник, Небојша Драгићевић шеф технике, Драгомир Поповић организатор, Благоје Стојиљковић расвета, Слободан Савић тон; сарадници : Иван Вејвода, Петар Ађански, Жарана Папић, Естела Југовић, Елизабета Кесер, Ђенђи Конго, Славица Тома, Стипе Думић, Борут Коршич. – Билтени : 0.0 (21 лист), 0.1 (18 листа), 0.2 (30 листа), 0.3 (21 лист), 0.4 (30 листа), 0.5 (36 листа), 0.6 (текст наопако укоричен, 33 листа), 0.7 (28 листа), 0.8 (37 листа), 0.9 (сиже и програм на енглеском, proof readers: Uglješa Zvekić&Ljiljana Boričić, translators: Vesna Strika, Simha Levi, Vera Vuković, Slavica Simić, typists: Andja Kojić, Mirjana Stojanović, 20 lista). – Пројекат је изведен 04.04-11.04.1975. - Део текста на словеначком и енглеском.

 1. 1976.
        ****
                5. [пети] АПРИЛСКИ сусрет : Фестивал проширених медија = 5th april meeting : Festival Of Expanded Media [билтен 0-8] / [уредници Милан Антић, Бранко Димитријевић]. – Београд : СКЦ, 1976 (Београд : Сито штампа СКЦ, 1976). - [55] листа, [276] стр. : илустр. ; 29х21 цм.

Сарадници Драгутин Спаић, Милорад Павловић, графички дизајн Драган Стојановски, дактилографи Анђа Којић, Нада Кривокућа, Ђурђијана Миладиновић, гештетнер Срђан Рашковић, Чедомир Чала. – Ангажовани на Априлском сусрету: Дуња Блажевић, директор, Недељко Бабић, секретар; Музички програм: Бранка Шапер, уредник, Момир Дукић, сарадник, Владан Ерић, сарадник; Филмфорум, Проширено позориште: Божидар Зечевић, Драгомир Зупанц, Елизабета Кесар; Галерија: Биљана Томић, уредник, Бојана Мојсов, сарадник, Иван Вејвода, Жарана Папић, Дарко Хохњец, Љубинка-Цица Ђорђевић; Дизајн служба: Драган Стојановски, Ђорђе Туцић; фото: Небојша Чанковић; сито штампа СКЦ: Боривоје Костић; прес: Ружа Гавриловић; организација: Дуда Поповић, Веско Ћетковић, Милан Радосављевић, Новица Самарџић, Радун Чађеновић, Радуле Цаковић, Душан Трипало, Борко Петковић, Зоран Марковић; техника: Небојша Драгићевић, Драгослав Станојевић; Конкурс: Мира Зеленика, Горанка Матић, реализација радова: Дуда Поповић, Небојша Драгичевић; секретар АС: Бојана Пејић; Трибина: Милован Божиновић, Мило Петровић, Маја Кикић; Центар нам чува: Радомир Рајичевић; Кућу одржавају чистом Ана Сувајац, Драгослава Рилак, Босиљка Вуковић, Јелена Савић, Јагода Филимоновић, Љубица Шчекић, Љубинка Савић, Милка Крстић, Милка Митровић; концепција и реализација изложбе „Радови 69-76“ у Галерији „Срећна нова уметност“: Јеша Денегри, Славко Тимотијевић; брину о изложби: Сека Станивук, Вера Јаковљевић; реализација документације Априлских сусрета: Драгица Вукадиновић, Горанка Матић. - Билтени : 0 (33 листа), 1 (48 стр.), 2 (46 стр.), 3 (52 стр.), 4 (36 стр.), 5 (34 стр.), 6 (30 стр.), 7 (30 стр.), 8 (22 листа). – Пројекат је изведен 15.04-22.04.1976. – Део текста на енглеском.

 1. 1978.
        ****
          PERFORMANCE Meeting Tom 1, 2 [зборник] / [priredili urednici Likovne i Muzičke redakcije]. – Beograd : IIDP [Izdavačko informativno dokumentarni program] SKC, 1978. – 1-72  + 73-143 листа ; 25 цм.

Наслов са унутрашње стране: Performans. - Skup održan 03-09.05.1978. -  Садржај : Tom 1. : Umetnik u prvom licu / Ješa Denegri : 4-8 str. ; Javni performans: privatno sećanje / Rosalee Goldberg ; Razgovaramo o umetnosti tela / Daniela Palazzoli, Lea Vergine ; Protiv definitivnog izjašnjavanja o britanskom performans-artu / Hugh Adams ; Žene i performansi u Velikoj Britaniji (intervju Marca Chaimovicza sa Sally Potter) ; Charlemagne Palestine / Giuseppe Chiari,  razgovara Tomaso Trini. – Tom 2. : Pismo nepoznaniku / Gina Pane ; Julia Heyward ; Mike Parr ; Oslobađajuća providnost / Ulrike Rosenbach ; Art vital / Marina Abramović-Ulay, razgovara Helena Contova ; Jürgen Klauke / Peter Gorson ; Hermann Nitsch: Modreni ritual / Katia Tsiakma ; Yvone Rainer: Držanje ogledala iskustvu / Marc Segal ; Pozorište grešaka (Theatre Of Mistakes) / intervju Nick-a Wood-a sa Anthony-jem Howell-om ; Joan Jonas: Performans radovi ; Beleške o pokretu / Simone Forty ; Brian Eno ; Psihoanaliza i umetnost / Mario Mancia. – Prevodioci : Ivan Vejvoda, Miodrag Certić, Bojana Mojsov, Filip Filipović, Rajka Nišavić, Predrag Vuković, Momčilo Rajin, Aleksandra Đorđević, Ondina Lubessi, Žarana Papić.

****
      Seminar / [urednik publikacije Miško Šuvaković]. - [Beograd] : [Galerija Studentskog kulturnog centra], [1978]. – 70 str.: ilustr.; 29 cm.

Autori tekstova: Miško Šuvaković, Paja Stanković, Marko Pogačnik, Bojan Brecelj, Darko Hohonjec, Biljana Tomić, Maja Savić. - Impressum: Urednik Likovnog programa Biljana Tomić; organizacija seminara: Grupa 143; saradnik na pripremi publikacije Rajka Nišavić; tekstove kucala Jugoslava Paunić-Kostić; fotografije Zoran Alavadžijević, Dejan Dizdar i Paja Stanković. – Tiraž 150 primeraka.

1979.
****
        POGLED na engleski avangardni film : putujući program u izboru Davida Curtisa i Dekea Dusinberrea [katalog] / [urednik kataloga Bojana Pejić ; prevod Branko Vučićević]. – Beograd : IIP [Izdavačko informativni program] SKC ; Zagreb : Centar za multimedijalna istraživanja Studentskog centra, 1979 (Beograd : Sitoštampa SKC). – 56 стр. ; 29 цм.

Филмографија : стр. 34-56. – Organizatori programa Umetnički savet Velike Britanije i Britanski savet, organizatori programa u Jugoslaviji IIP SKC, Beograd, i Centar za multimedijalna istraživanja Studentskog centra, Zagreb. - Издање поводом истоименог програма, укључујући и филмске пројекције 12 – 17.11.1979.

****
       VIDEO-Video Performance : 1.-5. novembar 1979 [антологија] / [urednik publikacije Bojana Pejić]. – Beograd : SKC, Izdavačko-informativni program, 1979. – 112 str. ; 30 cm.

Заједничко издање: Ликовни програм, Музички програм и Издавачко-информативни програм СКЦ-а. – Садржај: Video, beleške o mediju / Bojana Pejić ; Televizija i video. Dvostruko lice jednog novog umetničkog medija / Wulf Herzogenrath ; Video akcija / Maurizio Calvezi ; Upotreba i zloupotreba video-vrpce u Evropi / Maria Gloria Bicocchi ; Video. S onu stranu levice, desnice i Dišana / Douglas Davis ; Video, umetnost, društvo Art/Tapes/22 ; Video umetnost u Saveznoj Republici Nemačkoj / Wulf Herzogenrath ; Amerikanci u Firenci: Evropljani u Firenci / David Ross ; Dosije Gerry Schum: Pismo Gerry Schuma Gene Youngblood, Land Art (katalog izložbe), Razgovor sa Gerry Schumom ; Hronologija prikazivanja video radova u SKC-u ; Video u Jugoslaviji / Marjan Susovski ; važnija bibliografija.

****
       DRUG-CA žena : žensko pitanje – novi pristup? : međunarodni simpozijum : 27. oktobar – 1. novembar 1978. / [priredila Žarana Papić] – Beograd : SKC, Izdavačko-informativni program, 3 knjige. -  Tom I: 1-93 lista, Tom II: 1-94 lista, Tom III: 95-193 lista ; 30 cm.

Податак о одговорности преузет са прелиминарних страна. – Povodom medjunarodnog simpozijuma Drug-ca žena – žensko pitanje – novi pristup, SKC izdaje zbirku prevoda u izboru Žarane Papić, koji obuhvataju četiri oblasti:
1.Žena-kapitalizam-društveni preobražaj
2. Ženski pokret
3. Psihoanaliza
4. Žena-kultura
Ovaj primerak prevoda sadrži tekstove iz prve dve oblasti.
Том I: 1. Sadržaj : Žena-kapitalizam-društveni preobražaj: Evelyn Reed : Odredjuje li biologija sudbinu žene : str. 3-22 (Prevedeno iz Evelyn Reed: la byologie determine-t-elle le destin de la femme?/prevod sa američkog in L’Arc 61 / Simone de Beauvoir et la lutte des femmes/Paris, 1975.0075-84/ prevod: Nina Seferović) ; naslov iz sadržaja : Alexandra Kollontai : odlomci iz radova ; naslov iz dela: Odnosi medju polovima i klasna borba (odlomak) : str. 23-28 (Prevedeno iz „Sellected Writings of Alexandra Kollontai“ (Odabrani spisi Aleksandre Kolontaj, u izdanju Allison&Busby / London, 1977. prevela Rajka Nišavić) ;  (naslov iz sadržaja Sheila Rowbothan : Dijalektičke pometnje) ; naslov iz dela Sheila Rowbotham : Dijalektičke pometnje : str. 30-41 (Prevedeno iz Sheila Rowbotham : „Women, Resistance, Revolution“- Penguin Books 1972. prevela Rajka Nišavić) ; Juliet Mitchell : Izlaženje : str. 42-51 (preveli Lepa Mlađenović i Zoran Popović) ; 2. Sadržaj : Ženski pokret :  Rosalba Spagnoletti : Prvi nacrt za platformu principa pokreta za oslobodjenje žene : str. 53-64 (Prevedeno iz: „I movimenti fi?ministi in Italia“, Savelle, Rim, 1978. prevela Branka Misirlić ; *** Naš unutrašnji neprijatelj : str. 65-70 (Prevedeno iz L’Italie au feminisme, Editions Tierce, Paris 1978. str. 117-120 prevela sa francuskog Nada Seferović) ; Manuela Fraire : Od historijskog feminizma ka jednoj novoj politici femizma : str. 71-93. (Manuela Fraire : Du feminisme historique ŕ une nouvelle politique du feminisme / prevod sa italijanskog / in „L’Italie au feminisme“, zbornik tekstova, Editions Tierce, Paris, 1978. pp 233-242 / prevod sa francuskog Nina Seferović).
Том II:  3. Sadržaj : Žena / kultura : Ida Magli : Moć reči i ćutanje žene : str. 3-20 (Preuzeto iz: Ida Magli: „Nuova donna woman femme“, broj 2, januar / februar 1976. Prevod s francuskog na srpskohrvatski Zlata Muradbegović iz „Les cahiers du grif“, broj posvećen ženi i jeziku str.37-43) ; Rita Gay : beleške o stereotipima u profesionalnoj orijentaciji žena : str. 22-40 (Prevedeno iz časopisa Nuova DWF, br. 2 jan/feb. 1977. „Apunti sullo Stereotipo femminile nell’orientamento scolastico e professionale“ str. 48-56. Prevela Aleksandra Djordjević) ; Germain Greer : Stereotip, str. 41-49 (Prevedeno iz Germain Greer: The Female Eunuch, Paladin 1971, str. 57-64. Prevela Bojana Mojsov) ; Germain Greer: Altruizam, str. 50-51 (Prevedeno iz Germain Greer: The Female Eunuch, Paladin 1971, str. 149-153. Prevela Bojana Mojsov) ; Shulamith Firestone: Kultura romanse : str. 52-64 (Prevedeno iz Shulamith  Firestone: „The dialectic of sex“, 1971, str. 146-156. Prevela s engleskog Emilija Kasapić) ; Julia Kristeva: „Ja koja želim da me nema“ ili „Ja koja želim da ne postojim“: str. 65-67 (Prevedeno iz „Kineske žene itd.“, ed. Feltrineli. Prevela Jasmina Tešanović) ; Graziella Paglano Ungari: Žena i književnost metodološke napomene: str. 67-75.(Prevedeno iz časopisa „Nuova DWT“, broj 5, okt/dec. 1977. „Donne e letteratura“ str. 22-28. Prevela Aleksandra Djordjević) ; Rosetta Brooks: Žena vidljiva-žena nevidljiva: str. 76-94 (Prevedeno iz Studio international, vol. 195, no. 987. 3 / 1977, str. 208-212. Prevela sa engleskog Nada Seferović) ;
Том III: 4. Sadržaj: Žena-kultura-II deo : Psihoanaliza: Sarah Kent: Radjanje samo-poštovanja: str. 95-105 (Iz „Studio International“, volume 193, no. 987, 3/1977, str. 194-196. Prevela sa engleskog Nada Seferović) ; Meri-Franco-Lao: veštičina muzika: str. 107-111 (Prevedeno iz: Meri-Franco-Lao: P potrazi za ženskom dimenzijom u muzici, itd. Edizioni delle donne. Prevela Jasmina Tešanović) ; John Walker: Feministička umetnost: str. 112-116 (Prevedeno iz: John A. Walker: Glossary of art, architecture and design since 1945. Clive Bingley&Linnet Books, London, Hamdan, Conn. 1977) ; Molly Haskell: Velika laž: str. 118-148 (Prevedeno iz: Molly Haskell: From reverence to rape, st. 1-40, izd. Penguin, New York, 1973. Preveo Miodrag Čertić) ; Psihoanaliza: Juliet Mitschell: Ženino mesto, str. 150-158, Kulturna revolucija, str. 159-175 (Prevedeno iz: Juliet Mitschell: „Psychoanalysis and feminisam“, penguin Books, 1974, st. 2 401-417. Preveo Mihailo Ristić) ; Luce Irigaray : Pitanja (fragmenti) : str. 176-182 (fragmenti iz knjige Luce Irigaray: se sexs qui n’en est pas un (Taj pol koji to zapravo nije), les editions de Minuit, collection „Critique“, Paris, 1977. str. 117-151. Preveli Danica Mijović i Srdjan Vejvoda) ; Eugenie Lemoine-Luccioni: Trudnoća kao narcisoidna kriza : str. 183-193 (Prevedeno iz: Eugenie Lemoine-Luccioni: „Ženski procep“ psihoanalitički esej o narcizmu, itd. Edizioni delle donne. Prevela Jasmina Tešanović)

****
       DRU[G]-CA žena : Women’s Question : New Approach : selected writings by yugoslav authors, selected by Žara[na] Papić ; Translated by Joan and David Rouge. – Beograd : SKC, 1978. – 72 lista. ; 30 cm.

Sadržaj : Equality or liberation : Theses on the Theoretical Relevance of Modern Feminism / Nadežda Čačinović-Puhovski: str. 3-10 (Translated from “Žena” 1976 / 3) ; Vesna Pusić: On Certain Aspects of the Role of feminism in Modern Society : str. 11-21 (Translated from “Žena” 1976/3) ; Nada Ler-Sofronić: Retrograde Processes in the Closed Family Circle: str. 22-33 (Translated from “Vidici”, 1977/5-6) ; Rada Iveković: The Position of Women: Immediate Tasks and Neglected Aspects: str. 34-49 ; Žarana Papić: The Social Relationship of the Sexes-A Neglected Contradiction: str. 50-55 ; Slavenka Drakulić: The Family and Its Slaves: str. 56-61 (Translated from “Vidici”, 5 / 6, 1977) ; Lydia Sklevicky: When A Woman Says No it Means No: str. 62-72 (Translated from “Pitanja”, no. 8, 1977. by Joan Coddington)
   


 

ФОТОМОНОГРАФИЈЕ

 1. 1974.
        ЧОНКИЋ, Ненад
           Oprema Čonkić [katalog]. – Beograd : Nenad Čonkić, 1974. – 72 str. : ilustr. ; 21x21 cm.

Izdanje su pomogli “Srboštampa”, “Glas”, ICS, “Ideje”, SKC, “Vidici”. – Dokumentacija Aleksandar Urdarević ; foto Zoran Branković ; oprema Nenad Čonkić ; tehnički urednik Ratomir Radović. – Tiraž 1000 primeraka, cena 50 dinara. – Predgovor / Aleksandar Postolović : str. 3-4. – Pogovor : Money-fest / Slavko Timotijević : str. 67-68. – Index. - Izdanje povodom prve samostalne izložbe Oprema Čonkić, u Maloj galeriji SKC-a, 11-30.03.1974., kustosi Jasna Tijardović, Slavko Timotijević ; koncepcija i izbor Nenad Čonkić ; postavka Nenad Lazović ; rasveta Zoran Branković ; muzika Branislava Šaper ; otvorio Božidar Zečević.          
         
1984.
БЕЛАЈЧИЋ, Никола
       [Portreti = Portraits] / Nikola Belajčić ; [urednik Slavko Timotijević]. – Beograd : Srećna galerija = Happy Gallery SKC : Salon fotografije, 1984 (Beograd : Foto-savez Jugoslavije, 1984). - [70] стр. : фотографије ; 27 цм.

Predgovor / Nikola Belajčić : str. 1. - Упоредни превод на енглеском. - Za izdavača Ljubomir Kljakić, direktor SKC-a, i Stevan Ristić, Salon fotografije FSJ. – Tiraž 500.

ПЕТЕРНЕК, Томислав
        Tomislav Peternek : Fotografije / [приредио] Slavko Timotijević. – Beograd : Srećna galerija SKC, 1984. - [108] str. : fotografije, 25 cm. – (Biblioteka Fotografska istraživanja, monografija br. 1 = Edition Photographic Research, Monograph No. 1)


 

ЈУБИЛАРНА ИЗДАЊА

1981.
****
        PRVIH deset godina SKC: [новине] / [za izdavača Ljubomir Kljakić ; urednik Bojana Pejić]. – Beograd : IIDP [Izdavačko informativno dokumentacioni program] Studentski kulturni centar, 1981. – [12] стр. : илустр. ; 40x35 цм.

Јубиларно издање: Издато поводом првих десет година СКЦ. – Lektor: Dušan Bošković, Dizajn: Dragan Stojanovski, Fotografije: Nebojša čanković, Vladimir Dobričić i Goranka Matić. – Iz sadržaja: „SKC prvih deset godina i posle: Direktori SKC: Petar Ignjatović 1971-1975, Dunja Blažević 1975-1979, Ljubimir Kljakić 1979- , broj održanih akcija 1971-1981: 2 797; Tribina urednici: Predrag Dragić 1971 - , Milovan Božinović 1973-1981, Milo Petrović 1974- , broj akcija 1971-1981: 641; Galerija urednice Dunja Blažević 1971-1976, Biljana Tomić 1976- , broj akcija 1971-1981: 456; Muzički program Branka Šaper 1971-1978, Miša Savić 1978- , broj akcija 1971-1981: 459; Filmforum urednici: Božidar Zečević 1971-1978, Nebojša Đukelić 1978-1979, Slobodan Šijan 1979-1980, broj akcija 1971-1981: 292; Prošireno pozorište urednici Božidar Zečević 1971-1978, broj akcija 1971-1981: 306, Spoljni program urednici Spasoje Grdinić 1971-1974, Siniša Kukić 1974-1975, Nebojša Pajkić 1977-1980, broj akcija 1971-1980. jun: 352, Izdavačko informativno dokumentarni program urednica Bojana Pejić 1977- ; Galerija Srećna nova umetnost kustosi Jasna Tijardović 1971-1974, Slavko Timotijević 1974- , Dragica Vukadinović 1974- ; Biblioteka inostrane periodike rukovodilac Predrag Dragić 1972- , saradnici Dušan Bošković 1972- , Momčilo Živojinović 1971- , Marija Kikić 1977- ; Aprilski susreti kolegijum susreta: Petar Ignjatović, Dunja Blažević, Branka Šaper, Božidar Zečević, Biljana Tomić, Dragan Stojanovski, Bojana Pejić. Od 1972 do 1977 održano je 6 aprilskih susreta-festivala proširenih medija. U tom periodu je održana 251 akcija“. -  Tiraž 2000 primeraka.


 

1986.
****
       OVO je Studentski kulturni centar = This is the Students' Cultural Centre : [4. april 1971. – 4. april 1986, брошура]. – Beograd : SKC, 1986 (Beograd : Srboštampa, 1986). – [32] стр. : илустр. ; 28 цм.

Јубиларно издање, брошура. – Упоредни текст на енглеском, преводилац Снежана Вукелић. – Direktori SKC: Petar Ignjatović 1971-1975, Dunja Blažević 1975-1979, Ljubomir Kljakić 1979-1984, Bojan Bugarčić 1984- ; Kolegijum SKC-a: Bojan Bugarčić (direktor), Milan Paunović (sekretar), Predrag Dragić (rukovodilac biblioteke), Bojana Pejić (IIDP), Biljana Tomić (likovni program), Miša Savić (muzički program), Vlada Blaževski (filmski program), Slavko Timotijević (srećna galerija), Dragan Stojanovski (dizajn), Nina Marković (tribina), Nebojša Grgić (rock), Miki Milutinović (organizacija), Milan Marković (tehnika). – Publikaciju povodom 15 godina SKC-a uredili su Dragan Stojanovski i Slavko Timotijević koristeći se publikacijom povodom 10. godina SKC-a i materijalom iz arhiva IIDP, fototeke Nebojše Čankovića i iz privatnih arhiva. – Tiraž 1000.

****
       [Prvih deset + pet godina / za izdavača Bojan Bugarčić ; urednik galerije Biljana Tomić ; foto Goran Kulić, Predrag Mihajlović-Cile ; dizajn Goran Dimić]. - [Beograd : SKC, 1986] (Beograd : Glas, 1986). - [6] lista : ilustr. ; 50x36 cm.

Nerealizovana publikacija.

1996.
****  
       ОВО је Студентски културни центар = This is the Students' Cultural Center : Првих 25 година : 1971-1996 [зборник]. – Београд : СКЦ, 1996. – 240 стр. : илустр. ; 25 цм.

Садржај: Славољуб Веселиновић: Оригинал ; Славко Тимотијевић: Шта је то што Студентски културни центар чини савременим, тако привлачним за студенте и омладину, нашу академску и интелектуалну елиту ; Радомир Раичевић или стваралачка енергија ( приредили Љ. К. и С. Т.) ; Историјат : Божидар Зечевић: Таласон или мала историја завере ; Издавачки програм : Бранислав Матић: Тачке ослонца у пешчанику историје ; Велики успеси : Јеша Денегри: СКЦ као културни феномен и уметничка сцена ; Божидар Зечевић: Проширено позориште, Божидар Зечевић: Филмфорум ; Ликовни програм : Биљана Томић: Исказивање става перманентне актуелности ; Мишко Шуваковић: Идеје, контексти, процедуре и чињенице ; Слободан Малдини: Нови покрети ; Документациони програм : Драгица Вукадиновић: Сажета информација о раду на документацији СКЦ-а ; Филмфорум : Владимир Блажевски: Трагови цикличних потреса, Слободан Шијан: У мимоходу ; Позориште : Миодраг Милутиновић: Позориште од краја седамдесетих до данас ; Музички програм : Мирослав-Миша Савић: Ситуација музика, Милимир Драшковић: Српска музика за чембало 1&2 ; Спољни програм : Момчило Рајин: Дани за-бав(љењ)е, Милорад Стојаковић Дача: Други нови клуб СКЦ ; Трибина : Мило Петровић: Трибина, Бранислав Матић: О јавној речи ; Библиотека : Љубинка Гавран: Библиотека данас, Милица Михаиловић: Моја Младост ; Графичка радионица : Драган Стојановски: Од немогућег ка могућем ; Срећна галерија : Славко Тимотијевић: У почетку беху Дрангуларијум и Мала галерија. 


СТРИП ИЗДАЊА

ЗОГРАФ, Александар
        Mesec i ognjeno srce / Aleksandar Zograf. – Beograd : SKC, Srećna galerija, 2002. – 79 str. : ilustr. ; 24 cm. – (Strip edicija=Comics edition / urednik edicije Miki Pješčić ; knj. 1)

Str. 5-7: O rotkvicama i poštanskim markicama ili Sve je dobro i sve će biti / Predrag Popović. – Tiraž 1000 primeraka.

МИЛОВИЋ, Ђорђе
          Ono što tražim / Đorđe Milović. – Beograd : SKC ; Novi Sad : SKC, 2003. – 56 str. : ilustr. ; 32x23 cm. – (Strip edicija Srećne galerije=Happy Gallery Comics Edition [SKC, Beograd] / urednik edicije Miki Pješčić ; knj. 3 ; Dirty edition [SKC, Novi Sad] / urednik edicije Jovan Gvero ; knj. 1)

Impressum: Urednik izdanja Vladimir Vesović, predavač Otvorene radionice i škole stripa Đorđe Lobačev u SKC-u, Beograd ; dizajn Borivoje Grbić. – Tiraž 500 primeraka.

СТОЈАНОВИЋ, Марко
        Crne duše . 1, Bezdan / scenario Marko Stojanović ; crtež Predrag Ginevski. – Beograd : SKC, 2003. – 52 str. ; ilustr ; 32x23 cm. - (Strip edicija Srećne galerije=Happy Gallery Comics Edition [SKC, Beograd] / urednik edicije Miki Pješčić ; knj. 2)

Impressum: Urednik izdanja Vladimir Vesović, predavač Otvorene radionice i škole stripa Đorđe Lobačev u SKC-u, Beograd; prelom/dizajn Borivoje Grbić. - Tiraž 500 primeraka.

СТОЈИЉКОВИЋ Зоран
        Eutanazija : Grafička zavera 9 / Zoran Stojiljković Kiza. – Beograd : SKC, Srećna galerija, 2003. – [36] str. : ilustr. ; 32x23 cm. – (Strip edicija Srećne galerije=Happy Gallery Comics Edition / urednik edicije Miki Pješčić)

Urednik izdanja Zoran Penevski, urednik Grafičke zavere. – Tiraž 500 primeraka.


 

Ауторски азбучни регистар

АКСЕНТИЈЕВИЋ, Мирко
АНТОНОВИЋ, Нела
АРНХАЈМ, Рудолф
БАЈИЋ, Миодраг
БЕЛАЈЧИЋ, Никола
БЕЛИЋ, Милија
БЕРТЛОТ, Ен
БОКАН, Драгослав
БОСИЉЧИЋ, Милан
БРЧИЋ, Станко
БУЛАТОВИЋ, Тања
ВИТОШЕВИЋ, Драгиша
ВОЛОШИН, Максимилијан
ВУКСАНОВИЋ, Слободан
ВУЈАНОВИЋ, Ана
ГАВРИЋ, Томислав
ГАЛЕНТИЈАН, Павел (псеудоним Горана Павловића)
ГВЕРО, Јован
      ГОЦИЋ, Горан
ДАМЊАНОВИЋ, Дејан
ДЕНЕГРИ, Јерко Јеша
ДОБРИВОЈЕВИЋ, Владан
ДУГИН, Александар
ЂУРИЋ, Владимир Ђура
ЕРХАРД, Миклош
ЗОГРАФ, Александар
ЈАМАСАКИ, Кајоко
ЈАНКОВИЋ, Александар
ЈЕДАН Васке
ЈЕЈТС, Френсис А.
ЈОНЧИЋ, Петар
КАЊЕВАЦ, Радоман
КАТАЛИНА, Дејан
КЛОГ, Ричард
КНЕЖЕВИЋ, Бобан
КОВАЧ, Мирко
КОЛАРЕВИЋ, Драган
КОПИТОВИЋ, Божидарка
КРАКАУЕР, Зигфрид
КУЦИ, Џон М.
МАКАВЕЈЕВ, Душан
МАЛОВИЋ, Марко
МЕДИЋ, Ивана
МИЛОВИЋ, Ђорђе
МИЛОЈЕВИЋ, Љубомир
МИШЕВИЋ, Миланка
МОЛНАР, Томас
НАБОКОВ, Владимир
НИКОЛИЋ, Дејан
НИКОЛИЋ, Љиљана Р.
НИНКОВИЋ-Мргић, Љиљана
НОВАК, Јелена
ОСТОЈИЋ, Тања
ПАВЛОВИЋ, Живојин
ПАВЛОВИЋ, Зоран
ПАВЛОВИЋ, Миодраг
ПАЈКИЋ, Небојша
ПАЈОВИЋ, Миливоје
ПЕРИЧИЋ, Властимир
ПЕТЕРНЕК, Томислав
ПЕТРИЧЕВИЋ, Марија
РАДИЦА, Богдан
РАСПОР, Вицко
РВОВИЋ, Јелена Ј.
РИСТИЋ, Предраг
СИДРАН, Абдулах
СИМИЋ, Слободан
СИМЕУНОВИЋ, Драган
СТАНКОВИЋ, Владета
СТЕВАНОВИЋ, Тодор
СТОЈАНОВИЋ, Драган
СТОЈАНОВИЋ, Марко
СТОЈИЉКОВИЋ, Зоран
СТОШИЋ, Адам
С.ТРЕ БРОНТЕ
ТОДОСИЈЕВИЋ, Драгољуб Раша
ТОШИЋ, Владимир
ТУКИДИД
ТУЦИЋ, Синиша
ЋИРОВИЋ, Зоран
ФОРД, Џон
ХАЈДН, Јозеф
ХАМВАШ, Бела
ХИНИ, Шејмас
ЦВЕЈИЋ, Бојана
ЦВЕТКОВИЋ, Александар
ЧОМСКИ, Ноам
ЧУПИЋ, Татјана
ШАЈТИНАЦ, Радивој
ШТРАУБ, Жан-Мари

0
0
0
s2sdefault