Indeks članaka

РЕТРОСПЕКТИВНА БИБЛИОГРАФИЈА КЊИГА И ЗБОРНИКА 1971-2008
у издању/саиздању Студентског културног центра
прилог историзацији СКЦ-а
приредила Љубинка Гавран, 2009.

Увод
Овај прилог је настао као део тежњи да се изузетно комплексан, у култури региона карактеристичан, вишедеценијски рад СКЦ-а историзује (и на тај начин документује) у јасно одређеним, програмски структурисаним, те стога релативно целовитим сегментима.
У библиографију су увршћена следећа дела:
- публикације чији је издавач или саиздавач СКЦ;
- публикације које су објављене као монографске, намењене ширем тржишту, и као такве се могле набавити у књижарама и/или библиотекама;
- публикације које су објављиване као материјал који је пратио, употпуњавао, односно био у склопу одржавања одређених манифестација у оквиру редовних, текућих програмских активности, а које се, по обиму, намени и садржају, издвајају; а при том их карактерише тематска целовитост.
Већина библиографских описа је рађена de visu, располажући публикацијама које су сачуване у фонду; у многима је у подручју напомена наведено више информација о одговорности за публикацију него што је уобичајено, водећи се, пре свега, намером да чак и они, обично невидљиви, учесници остану упамћени.
Такође, сви остали значајнији подаци наведени у напоменама преузети су из годишњих, месечних или пригодних извештаја de visu или, пак, из публикација и осталих секундарних извора података које имају вреодостојност, а налазе се изван расположивог фонда документарне грађе у Архивско-библиотечком центру СКЦ-а (свуд где је то било могуће наведен је и извор информација).
Наслови објављених публикација су наведени хронолошки, односно по годинама издавања азбучним редом, а потом је израђен и ауторски регистар.
Писма на којима су штампане публикације су ћирилица и латиница.
За публикације које нису објављене као монографске, иако имају све карактеристике књиге, наведени су сви расположиви подаци, као и то да су у питању интерна издања која су пратила, односно темом и садржајем била везана за одређене опште културне и уметничке манифестације и/или личности које су гостовале у програмима и на сценама СКЦ-а.

 

ОБЈАВЉЕНА МОНОГРАФСКА ИЗДАЊА 

1972.
СТОЈАНОВИЋ, Драган
        Олујно вече [поезијa] / Драган Стојановић. – Београд : СКЦ, 1972. – 55 стр. ; 20 цм.

Једина публикација која је објављена на првом и једином Конкурсу за: „1. есеј, 2. поезију, 3. прозу, 4. драмски текст, 5. слободна музичка композиција, 6. радови из свих области ликовних и примењених уметности“ СКЦ-а, поводом  прославе Дана студената, 04.04.1971. (из Извештаја о реализацији програма прославе 4. априла, Дана студената Београда, децембар, 1971) – Оглас конкурса објављен у дневном листу Политика, 01.03.1971.

0
0
0
s2sdefault