Ciklus Tragovi: Ljiljana Nikolić: Vetar mi je šapnuo, zbirka poezije, izdavač SKC, Beograd, 1996; govore: Voja Čolanović, Dušan Đaković, Ljiljana Nikolić