SKC na Sajmu knjiga u Novom Sadu:
Tomas Molnar: Amerikanologija (izdavači SKC, Beograd, Istočnik, Novi Sad, 1996), govore: Aleksandar M. Petrović, Nebojša Kuzmanović, Milomir Šikuljak, Branislav Matić