Ciklus Tačke oslonca: Miloš Knežević: Balkanska pometnja, izdavač Đuro Salaj, Beograd, 1996; govore: mr Dragana Simić, Dragoljub Kojčić, Željko Poznanović, Miloš Knežević