Katalog kreativnosti (3): Putovanje kao izvor ideja, moderator: Branislav Savić, gost: Zoran Bogdanović