Katalog kreativnosti (2): Maštom do posla, radionica, moderator: Branislav Savić