Psihološka radionica: Redefinisanje odnosa prema ljubavi (1), vodi: Marina Banić-Petrović, psiholog