SKC na Sajmu knjiga u Beogradu

23. 10. 1996
Sajamski susreti sa piscima SKC-a: Tanja Bulatović: Šahovski Priručnik za trudnice, Beograd, 1996

24. 10. 1996
Sajamski susreti sa piscima SKC-a: Milivoje Pajović: Zamor prirode, Beograd 1996

25. 10. 1996
Sajamski susreti sa piscima SKC-a: Marija Petričević: Ogledalo iza, Beograd, 1996

26. 10. 1996
Sajamski susreti sa piscima SKC-a: Miodrag Pavlović: Novo ime kletve, Beograd, 1996

27. 10. 1996
Sajamski susreti sa piscima:
Rade Vučković: Stvaralaštvo u srpskoj dijaspori u Australiji;
Slobodan Despot: Stvaralaštvo u srpskoj dijaspori u Zapadnoj Evropi