Novi prilozi za istoriju afokalipse: Dejan Milojević: Grešiti je patriotski, govore: Slobodan Simić, Vitomir Teofilović, Aleksandar Baljak, Milan Beštić