Književna reč SKC-a: Bela Hamvaš: Nevidljivo zbivanje, govore: Zoran Gluščević, Sava Babić, Petar Arbutina