Ciklus Prozorja, svetovi: Momčilo Selić: Ratni krst, izdavač Tersit, Beograd, 1996; govore: Predrag Golubović, Slobodan Mašić, Srđan Radulović, Momčilo Selić