Ciklus Znaci vremena: Kako praviti novine "posle rata", učestvuju: Bogdan Tirnanić, Dragoš Kalajić, Milomir Marić, Branislav Matić