Ciklus Prozorja, svetovi: Dragan Lakićević: Reče mi jedan pesnik (o poeziji Matije Bećkovića), izdavač Obodsko slovo, Rijeka Crnojevića, 1996; učestvuju: Matija Bećković, Ilija Lakušić, Miloš Marković, Predrag Dragović, Dragan Lakićević