Književna reč SKC-a: Sava Babić: Mađarska civilizacija, izdavač Centar za geopoetiku, Beograd 1996; govore: Zoran Gluščević, Marika Šušnjević, Sava Babić