Ciklus Uporišta: Pet godina „Države“, predstavljanje časopisa, govore: Dragoljub Kojčić, Zoran Petrović Piroćanac, Miloš Knežević, Ljubomir Protić, Svetomir Bojanin