Ciklus Uporišta: Proklo Dijadoh (grč. Πρόκλος ὁ Διάδοχος): Himne bogovima, izdavač Istočnik, Novi Sad, 1995, govore: Marko Višić, Miodrag Stojanović, Aleksandar M. Petrović, Milorad Lazić, Momčilo Selić, Nebojša Kuzmanović