Ciklus Dijalozi, suočavanja: Ratibor Đurđević: Rugobe i laži američke demokratije, izdavač IHTUS Hrišćanska knjiga, Beograd, 1995, govore: Žarko Gavrilović, Đorđe J. Janić, Ratibor Đurđević