Ciklus Studentska reč: Zaboravljeni, govore: Tanja Janković, Mirjana Živković, Slađana Arsić i njihovi gosti iz Centralnog prihvatilišta za decu i omladinu
Ciklus Studentska reč: Tanka crna linija, govore: Svetlana Kojčić i Miloš Kuzmanović
Ciklus Studentska reč: Čovek i religija, govore Milan Davidović i Slavica Musić