Ciklus Studentska reč: Mladi o mladima, govore: Vesna Ivanišević, Saša Branković, Lucija Virijević, Dejan Orlić, Ana Stefanović, Rade Iljaž, prof. dr Duško Vranješević, kao gost
Ciklus Studentska reč: Zdravlje za sve - šta je zdravlje; govore: Danijela Dukić, Zoran Cvetković, Danijela Dobrosavljević, Karolina Radotić, Danijela Đorđević, Dragana Jović, Oleg Krneta i Aleksandar Todorović
Ciklus Studentska reč: Nova medicina - sudar sa etikom; govore: Gordana Matić i Vladan Ilić