Dan zdravlja studenata Beogradskog univerziteta - perspektive prevencije narkomanije, govore: Vladimir Paranosić, Vesna Fritman, Mila Vukov i Dragan Radulović