Institucionalni i činioci ponašanja u politici SAD prema čovekovoj okolini, govori: prof. Sejmor Varkov (Seymour Warkov), Univerzitet Konektikat, SAD (Grupa za ekološka istraživanja)