O sidi – ponovo, dokumentarna izložba i razgovor; govore: Zoran Radovanović, Petar Vuksanović, Lela Ilić, prof. dr Vojislav Šulović