Nikaragva, govore: Adila Eva Solis, ministar savetnik ambasade Nikaragve, Milo Petrović, Zoran Stanojević (komisija za međunarodnu saradnju SSOJ-a i Grupa za latinoameričke studije SKC-a)