Razgovor povodom akcione ankete na ulicama Beograda: 8 mart: žene protiv nasilja nad ženama,
video program: Audio patrijarhat, muzika i igra za žene: Areta Frenklin (Aretha Franklin), Pretenders, Eni Lenoks (Annie Lennox), Tina Tarner (Tina Turner) (Feministička istraživačka grupa Žena i društvo)