Ciklus Sociologija, alternativa, akcija: Pokreti i akcije za ljudska i građanska prava, govore: Vesna Pešić, Svetlana Slapšak, Srđan Popović, Alenka Puhar i Dragoljub Mićunović (u saradnji sa Sociološkim društvom Srbije)