Ciklus Da sam član vlade. . .: Veliki i mali program izlaska iz krize, govori: Ljubomir Madžar