Ciklus Sociologija, alternativa, akcija: Da li postoji omladinski pokret u Jugoslaviji?, govore: Lev Kreft, Anđelka Milić, Nebojša Popov, Sonja Liht i Milan Popović (u saradnji sa Sociološkim društvom SRS)