Vukašin Pavlović: Poredak i alternativa, o knjizi govore: Ivan Vejvoda, Dragica Vujadinović, Đuro Kovačević, Vukašin Pavlović, Ivan Cifrić