Da li je moguća politička ekonomija samoupravnog socijalizma?, razgovor o knjizi Ivice Stojanovića, govore: Adolf Dragićević, Vera Pilić-Rakić, Bogdan Ilić, Siniša Zarić, Živojin Rakočević, Lazar Pejić, Milovan Pavlović i Ivica Stojanović