Pozorište "Događaj" - Branko Dimitrijević: "Pucajte na pijanicu", predstava