Pesništvo Vilijama Blejka (William Blake); tumači: Mirko Magarašević i Raša Livada; stihove kazuje: Slobodan Vujović.