Šekspirov treći glas (William Shakespeare), tumač: Mirko Magarašević; stihove kazuju: Dejan Čavić i Zoran Milosavljević.