Molko Sami (Molcho Samy), Austrija: Istorija svetske pantomime sa demonstracijama, predavanje