Plesno veče 10; produkcija tečaja Moderna i jazz igra (Centar za umetničku igru, vode: Aleksandra Jelić i Sanja Krsmanović-Tasić, Beograd)