Dragan Bartula i Aleksandar Pribićević: Slike, izložbu otvara Katarina Ambrozić