Fudbal bez reči = Football Without Title, međunarodni konkurs za karikaturu Moj pogled na svet, izložba karikatura i dodela nagrada sa konkursa za karikaturu povodom Svetskog fudbalskog prvenstva Coup du monde, France 98.