Dobrotvorna organizacija Švajcarske za pomoć u katastrofama donator je paketa u hrani za studente Beogradskog univerziteta koji se preuzimaju u SKC-u