Temišvar (Timisoara) u Beogradu

14. 03. 1993
Okrugli sto
Otvaranje izložbe Doine Postoju (Doina Postoiu) uvodna reč: Adam Puslojić
Muzički recital, dobrotvorni koncert u organizaciji Demokratskog saveza Srba iz Temišvara;
gosti: grupa pevača ansambla Kolo

15. 03. 1993
Promocija dela Miroslava Crnjanskog u prevodu na rumunski jezik (u prostorijama KPZ)
Poseta profesora i studenata Univerziteta u Temišvaru katedri za slavistiku Filološkog fakulteta BU
Poseta rektora Univerziteta u Temišvaru rektoratu Beogradskog Univerziteta
Poseta Demokratskog saveza Srba iz Temišvara Matici iseljenika Srbije
Balkanske privredne dileme, okrugli sto; govore: Jon Pašti (Ion Pasti), županijski prefekt, gradonačelnik Temišvara i predstavnici privredne delegacije županije.
Poseta fabrici IMT "Zmaj" (Privredna komora Srbije)
Pesnici govore, uvodna reč: prof. dr Slobodan Ž. Marković, predsednik slavističkog centra; govore: C. Ungureanu, V. Marineasa, J. Angel, S. Bugarski, O. Nedelcu, S. Gvozdenović, D. Bajski, M. Todorov, M. Tolcea, M. Mihajes (Mihăieş), E. Bunaru, M. Simonovici, B. Cobotin
Folklorno blago Rumunije, dobrotvorni koncert, gosti: ansambl Renesans 

16. 03. 1993
Poseta rektora Univerziteta u Temišvaru izložbi Genocid nad Srbima u Muzeju primenjene umetnosti
Poseta Demokratskog saveza Srba Muzeju srpske pravoslavne crkve
Prijem delegacije Demokratskog saveza Srba kod patrijarha Srpske pravoslavne crkve