Prevara i natprirodno, novinar-istraživač i iluzionista Den Korem (Dan Korem), Dalas, SAD, natprirodno, nadljudski, nas-prevara, znate li razliku?