Mileva Pavlović, Beograd: Istočnjačka sanjarenja, modna revija