Komunikacije: Čemu još urbanizam: prilozi za rekonstrukciju teorije grada - dijalektika moderne i postmoderne, savetovanje (CEP)