Cveće... više od ukrasa, prodajna izložba cveća

01. 03. 1991
Dušan Jović, Beograd: Šume i šumska područja kao potencijal i resurs Republike Srbije, predavanje
Aleksandar Mančić, Beograd: Zašto poklonjena sadnica?, predavanje

02. 03. 1991
Lazar Tomanić, Beograd: Zagađivanje sredine - pretnja čoveku, predavanje
Života Mihailović, Beograd: Kako urediti svoj vrt, predavanje

03. 03. 1991
Branislav Atanacković, Beograd: Ekologija u nama - ekologija u prirodi, predavanje
Branislav Milanović, Beograd: Kalemegdanska tvrđava, predavanje

04. 03. 1991
Blagoje Sotirovski, Beograd: Minijaturni parkovi u urbanoj sredini, predavanje
Duško Dimović, Beograd: Drvo u gradu, predavanje

05. 03. 1991
Blagoje Sotirovski: Bonsai, bonkei, bonsaki, predavanje

06. 03. 1991
Milorad Veselinović, Beograd: Značaj zelenih zasada formiranih od drveća i žbunja za smanjenje buke, predavanje

07. 03. 1991
Vesna Postić, Beograd: Nacionalni park Đerdap, predavanje

08. 03. 1991
Nenad Simić, Beograd: Bašte Beograda nekad i sad, predavanje