Klinci i klinceze, doček Nove godine za decu studenata Beogradskog univerziteta (SKC i Zadruga studenata, Beograd)